top of page
04_banner_tecaj 2.jpg

ZAKLJUČENI PROJEKTI

Skupaj v digitalni svet
Digital 65+
Tedni vseživljenjskega učenja 2023 (TVU) in Parada učenja 2023
Erasmus+ Podjetništvo in veščine 21. stoletja
Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc 2018-2022
Svetovanje zaposlenim na goriškem 2016 - 2022
Večgeneracijski center Goriške - Svetla stran življenja
KARIERNI CENTER ZA MLADE – KARIERNI PLAC
Erasmus+ GENDER +
Erasmus+ ReCRAFT
VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA za brezposelne
Računalniško izobraževanje starejših odraslih (Erasmus+)
Z izobraževanjem nad demenco - Osveščanje. Zaznavanje. Zaviranje (Erasmus+)
AdEIGuS - informativno svetovalno delo (Erasmus+)
NEFORMALNI PROGRAMI ZA BREZPOSELNE 2018
NEFORMALNI PROGRAMI ZA BREZPOSELNE 2017
UNEXPRESSED TALENT (Erasmus+)
I'M ACTIVE + (Erasmus+)
Pridobivanje frizerskih izkušenj v prestolnici mode (Erasmus+)
SVETOVANJE ODRASLI 2015
Frizerska praksa v prestolnici mode (Erasmus+)
Stkimo mavrico – spodbudimo družbeno vključenost posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav v Novi Gorici
INTERNATIONAL NEW WAY OF IMPLICATION FOR SENIORS)
Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske (CVŽU)
Most med temo in svetlobo
Programi spodbujanja vključenosti posebnih ciljnih skupin - državljanov tretjih držav
Aktiviraj se-bodi aktivna v slovenski družbi (Sežana)
Aktiviraj se-postani enakovreden član slovenske družbe (Nova Gorica)
Standardni projekt STUDY CIRCLES
Dvig ravni pismenosti (DRP)
Postala sem del slovenske družbe
Splošno neformalno izobraževanje odraslih (SNIO)
Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih 2012–14 (UVNPZ)
PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2016–2019
Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav (Celje, Novo mesto)
VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA za brezposelne
EDU+ TENERIFE marec 2022

Skupaj v digitalni svet

V današnjem času je na voljo veliko različnih vsebin in storitev na internetu, ki lahko prinesejo številne koristi. Na primer, omogočajo nam hitrejše iskanje informacij, takojšen dostop do vsebin ter opravljanje različnih storitev preko interneta, ne glede na čas.

Veseli smo, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo odobrilo naš projekt SKUPAJ V DIGITALNI SVET, v okviru katerega bomo posameznikom omogočili, da pridobijo ključne digitalne kompetence, izboljšajo svojo zaposljivost, sledijo tehnološkemu napredku in se vključijo v digitalno družbo. Hkrati pa bomo zagotavljali enake možnosti vključitve za vse, ne glede na njihovo ozadje, ter s tem prispevali k digitalni inkluziji in razvoju sodobne družbe.

V okviru programov digitalne pismenosti bomo izvajali Program osnovnega digitalnega usposabljanja in Program naprednega digitalnega usposabljanja. Posamezen program bo trajal 10 pedagoških ur.

PROGRAM OSNOVNEGA DIGITALNEGA USPOSABLJANJA:

 • Iskanje in kritično preverjanje informacij (Google Chrom, Edge,…, možnosti naprednega iskanja, preverjanje zanesljivosti informacij,…);

 • Organizacija in shranjevanje podatkov (Google Drive, Raziskovalec,…);

 • Digitalna komunikacija in interakcija (Zoom, MS Teams, zVem, eDavki, doZdravnika,…);

 • Zaščita zasebnosti in varnost na internetu (antivirusni programi, požarni zid, tveganja, prijava kršitev, …);

 • Ustvarjanje, urejanje in deljenje digitalnih vsebin (osnovni programi za pisanje dokumentov – Word, Excel, PowerPoint,…, spoštovanje avtorskih pravic, nadgrajevanje obstoječih vsebin,…).

 

PROGRAM NAPREDNEGA DIGITALNEGA USPOSABLJANJA:

 • Napredno iskanje informacij (prilagoditve iskalnih parametrov, kritično ovrednotenje zanesljivosti virov, iskanje podatkov v raziskovalcu,…);

 • Napredna organizacija in obdelava podatkov (Google Drive, Raziskovalec, spletna knjižnica, mapiranje in primerno poimenovanje…);

 • Napredna digitalna komunikacija (MS Teams, GoogleDrive aplikacija, prilagajanje komunikacijskih strategij, napredne možnosti v aplikacijah,…);

 • Ustvarjanje in soustvarjanje digitalnih vsebin (napredne funkcije izbranih programov – npr. Word, Excel, PowerPoint, GoogleDocs, simultano delo na dokumentu z deljenim dostopom,…);

 • Varovanje zasebnosti in avtorskih pravic (aplikacije za kriptiranje, aktivacija digitalnih platform za aktivno državljanstvo,…);

 • Inovativnost in reševanje problemov v digitalnem okolju (uporaba umetne inteligence, prilagojene in navidezne resničnosti,…);

 • Trajnostna uporaba digitalnih tehnologij (energetsko učinkovite naprave, poraba energije, elektronski in informacijski odpadki,…);

 • Tehnične veščine in reševanje težav;

 • Samorazvoj in prihodnji razvoj digitalnih kompetenc (sledenje trendom, spletni portali za samoizobraževanje,…).

Ciljna skupina  so odrasli, ki so na dan prijave na neformalno izobraževanje stari 30 let ali več in so prebivalci RS, z usvojenimi osnovnimi digitalnimi kompetencami ali manj.

Partnerji
Razvojno izobraževalni center Novo mesto (vodilni partner)

Ljudska univerza Nova Gorica
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Ljudska univerza Jesenice
Ljudska univerza Krško
MOCIS, center za izobraževanje odraslih
Posoški razvojni center
UPI – ljudska univerza Žalec
Zasavska ljudska univerza

Kontaktna točka za pomoč, informacije in prijave
telefon: 041 607 170, 030 386 768
e-pošta: mojca.spacapan@lung.si
osebno: LUNG
ponedeljek—četrtek: 9.00—12.00, 15.00—17.00
petek: 9.00—12.00, 15.00—16.00

Termini izvedbe (vsa mesta so zapolnjena, pokličite za vpis na čakalni seznam)

Lokacija: Nova Gorica

Oktober

9. 10. 2023, popoldan

9. 10. 2023, popoldan

10. 10. 2023, popoldan

13. 10. 2023, popoldan

17.10.2023, popoldan

23.10.2023, popoldan

26.10.2023, dopoldan

26.10.2023, dopoldan

26.10.2023, popoldan

27.10.2023, popoldan

November

4.11.2023, dopoldan

6.11.2023, popoldan

7.11.2023, popoldan

7.11.2023, popoldan

8.11.2023, dopoldan

13.11.2023, dopoldan

13.11.2023, popoldan

14.11.2023, popoldan

16.11.2023, dopoldan

16.11.2023, popoldan

17.11.2023, popoldan

22.11.2023, dopoldan

22.11.2023, popoldan

27.11.2023, popoldan

December

1.12.2023, popoldan, P28          https://prijave.snipi.si/Lw3HdhkpQn5

1.12.2023, popoldan

4.12.2023, popoldan

5.12.2023, dopoldan

5.12.2023, popoldan

8.12.2023, popoldan    P33    https://prijave.snipi.si/M62u2hylKN5

15.12.2023, popoldan

 

Lokacija Kanal

November

6.11.2023, popoldan

21.11.2023, popoldan

 

December

12.12.2023, popoldan

 

Financerji

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

MDP_edited.jpg
EU_socialni sklad1.png
Anchor 37

DIGITAL 65+

Smo partnerji v projektu Digital 65+, ki organizira brezplačne delavnice digitalnega opismenjevanja
starejših od 65 let. Projekt skupno izvaja vrsta čezmejnih partnerjev s Primorske.

Več na:

 https://www.facebook.com/digital65plus

Logo Digital 65+ cb.png
SL-Financira-Evropska-unija_POS cb.png
Anchor 36

Erasmus+ PODJETNIŠTVO IN VEŠČINE 21. STOLETJA

Enterpreneurship and 21st Century Skills

 

 

LUNG je od novembra 2020 kot partner vključen v Erasmus+ strateško partnerstvo s področja izobraževanja odraslih.

Skupaj s še štirimi partnerji iz :

bomo v naslednjih dveh letih razvijali projekt z naslovom "Entrepreneurship and 21st century skills".​

Vodja projektnega partnerstva je organizacija SUEM.BE iz Genta v Belgiji.

Naš glavni cilj je povečati (samo)zaposljivost ranljivejših (bodočih) iskalcev zaposlitve. V ta namen smo razvili 2 programa s povezavi s prepoznavanjem in pridobivanjem kompetenc 21. stoletja in podjetniških kompetenc – enega za iskalce zaposlitve in enega za strokovno podporno osebje (učitelje, mentorje, svetovalce idr.). Iskalcem zaposlitve bo nov program v podporo pri odkrivanju in vrednotenju njihovih ključnih kompetenc na način, da bomo lahko imeli primerljiv pogled med želeno stopnjo razvitosti ključnih kompetenc in dejanskim stanjem v določenem življenjskem obdobju. S pripravo akcijskega načrta bodo lahko sledili in dosegali želeno stopnjo razvitosti kompetenc.

Poleg tega bomo v projektu spodbujali uporabo sistema digitalnih značk oz. »Open Badges« pri prepoznavanju in priznavanju pridobljenih podjetniških kompetenc ter ostalih kompetenc 21. stoletja, ki bodo v posebno podporo iskalcem zaposlitve.

Kontaktni osebi na LUNG-u

Mojca Špacapan, 05 33 53 113 ali 051 214 493; mojca.spacapan@lung.si

Barbara Fajdiga Perše, 05 33 53 115 ali 040 875 995; barbara.fajdiga.perse@lung.si

erasmus_plus_600_cb.png
LOGO_entR21 siv.png
Anchor 34
Anchor 35
Anchor 33

Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc 2018-2022

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC V DOLINI SOČE II

 

Ljudska univerza je v letu 2018 pričela tudi z novim projektom “Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022”. Vodilni partner projekta izbran na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je Posoški razvojni center. Projekt se bo izvajal od 17. septembra 2018 do 31. oktobra 2022 v okviru konzorcija, ki ga sestavljajo Posoški razvojni center (PRC) kot vodilni partner, Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG) in Šolski center Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center (MIC).

 

Cilj projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter s pomočjo različnih izobraževalnih programov izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA iz Evropskega socialnega sklada in REPUBLIKA SLOVENIJA (MIZŠ).

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

Naslov operacije: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022
Naslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Obdobje trajanja projekta: od 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022
Vrednost projekta: 999.924,76 EUR

V okviru razpisnega obdobja projekta je predvideno, da bo LUNG izvajal različne programe:

Neformalni izobraževalni programi za odrasle – NIPO (60 ur)

 • SPORAZUMEVANJE V SLOVENSKEM JEZIKU

 • ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA – ZA ZAČETNIKE

 • ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA – OSVEŽITVENI TEČAJ

 • ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA – VMESNA RAVEN 1

 • ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA – VMESNA RAVEN 2

 • ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA – SPORAZUMEVALNI PRAG 1

 • ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA – SPORAZUMEVALNI PRAG 2

Tečaji za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (60 ur)

 • DOBRA KOMUNIKACIJA – DOBRI ODNOSI

 • ZDRAVI IN VITALNI

Tečaji za pridobivanje digitalnih kompetenc – RDO (50 ur)

 • DIGITALNA MINEŠTRA (vsakega po malem za učinkovito delo z računalnikom – Word, Excel, PowerPoint predstavitve, e-pošta, internet, spletna trgovina, e-zdravje …)

 • ABC UPORABA EXCELA

 • DIGITALNA FOTOGRAFIJA za začetnike

 • FOTOGRAFSKI POTEPI (nadaljevalni tečaj)

 • USTVARJANJE ALBUMOV IN KOLAŽEV

 • POVEŽIMO PAMETNI TELEFON IN RAČUNALNIK

 • KAJ DOBREGA PONUJA SPLET?

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost – UŽU (120 ur)

UŽU Most do izobrazbe: Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj, in želijo nadaljevati šolanje ali se že izobražujejo.

Začetna integracija priseljencev (180 ur)

Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Ciljna skupina so priseljenci, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Računalniška pismenost za odrasle – RPO (60 ur)

Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost. Ciljna skupina so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

 

Program priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

 

Nacionalna poklicna kvalifikacija – socialni oskrbovalec na domu (150 ur)

Vabilo k udeležbi v okviru Projekta pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022 v avdio obliki, ki se je predvajalo tako na Radiu Robin kot na Radiu 1 lahko poslušate:

V okviru Projekta “Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022” izvajamo tečaje po spodaj navedenih urnikih:

Leto 2019:

 1. – Dobra komunikacija – Dobri odnosi: URNIK

 2. – Dobra komunikacija – Dobri odnosi: URNIK

 3. – Dobra komunikacija – Dobri odnosi: URNIK

 4. – Dobra komunikacija – Dobri odnosi: URNIK

 5. – Nemščina za popolne začetnike: URNIK

 6. – Nemščina za popolne začetnike: URNIK

 7. – Digitalna mineštra: URNIK

 8. – Digitalna mineštra: URNIK

 9. – Digitalna mineštra: URNIK

 10. – Osvežitvena angleščina A1 – URNIK

 11. – Fotografski potepi – URNIK

 12. – ABC uporabe Excela: URNIK

 13. – ABC uporabe Excela: URNIK

 14. – Italijanščina za popolne začetnike: URNIK

 15. – Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe: URNIK

 

Leto 2020:

 1. – Dobra komunikacija – Dobri odnosi: URNIK

 2. – Digitalna mineštra: URNIK

 3.  – ABC uporabe Excela: URNIK

 4.  – Italijanščina za popolne začetnike: URNIK

 5. – Nemščina za popolne začetnike: URNIK

 6. – Angleščina za popolne začetnike: URNIK

 7.  – Nemščina za popolne začetnike: URNIK

 8. – Digitalna fotografija: URNIK

 9.  – Angleščina – vmesna raven 1: URNIK

 10. – Angleščina za popolne začetnike: URNIK

 11. – Digitalna fotografija: URNIK

 12. – PP NPK Socialni oskrbovalec na domu: URNIK teorija, URNIK praksa + izpit NPK SOND (29. 7. 2020)

 13.  – Angleščina – vmesna raven 1: URNIK

 14. – Osvežitvena angleščina A1: URNIK

 15. – Nemščina za popolne začetnike: URNIK

 16. – Začetna integracija priseljencev: URNIK

 17. – ABC uporabe Excela: URNIK

 18. – Digitalna mineštra: URNIK

 19. – Digitalna fotografija: URNIK

 20. – Nemščina za popolne začetnike: URNIK

 21. Računalniška pismenost za odrasle: URNIK

 22. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe: URNIK

 

Leto 2021:

 1. ABC uporabe Excela jesen 2021: URNIK

 2. Digitalna mineštra: URNIK

 3. Digitalna fotografija: URNIK

 4. ABC uporabe Excela: URNIK

 5. Fotografski potepi, jesen 2021: URNIK

 6. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe: URNIK

 7. Sporazumevanje v slovenskem jeziku: URNIK

 8. Angleščina za popolne začetnike: URNIK

 9. Angleščina za popolne začetnike: URNIK

 10. Italijanščina za popolne začetnike: URNIK

 11. Ruščina za popolne začetnike: URNIK

 12. Dobra komunikacija – dobri odnosi: URNIK

 13. Osnove italijanščine – osvežitveni tečaj, jesen 2021: URNIK

 14. Program priprave na izpit iz slovenskega jezika: URNIK

 15. Izpit iz slovenščine na osnovni ravni: 19. 5. 2021

 

Predvidene izvedbe za leto 2022:

Izvedbe za leto 2022 so predvidene po spodnjih urnikih.

 1. Italijanščina za popolne začetnike: URNIK

 2. Osvežitvena angleščina A1: URNIK

 3. Dobra komunikacija – dobri odnosi: URNIK

 4. Digitalna fotografija: URNIK

 5. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe: URNIK

 6. Fotografski potepi: URNIK

 7. Računalniška pismenost za odrasle: URNIK

 

Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Namen razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujemo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA iz Evropskega socialnega sklada in REPUBLIKA SLOVENIJA (MIZŠ).

Kontakt: Neža Grillo, 051 607 259, neza.grillo@lung.si.

Tedni vseživljenjskega učenja 2023 (TVU)

 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije (ACS) in ga prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa, če za to obstaja upravičen razlog.

 

OBVESTILO: Dogajanje v Parku Pečno, napovedano za 10. junij, je PRESTAVLJENO na 17. junij. Lokostrelstvo ob 14.30, sprehod po parku ob 16.00. 

Parada učenja 2023

 

Osrednji dogodek Tednov vseživljenjskega učenja 2023 je Parada učenja 2023, ki se bo odvijala 24. 5. 2023 med 15.00 in 18.00 pod arkadami MONG.

Na stojnicah se bodo predstavile številne organizacije in društva, dogajanje pa bodo popestrili tudi zanimivi odrski nastopi. 

Vse dejavnosti v sklopu TVU so BREZPLAČNE.

Na Goriškem ga koordinira in soorganizira LUNG – Ljudska univerza Nova Gorica.
 

03-TVU-2023-logo-napis-K.png
acs NK.png
mvi.png
Anchor 32

Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016 – 2022

Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022

Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Nova Gorica
Ostali partnerji v konzorciju: Posoški razvojni center, Ljudska univerza AjdovščinaŠolski center Nova Gorica – Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
Obdobje trajanja projekta: od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022
Vrednost operacije: 684.000 EUR

V konzorciju za Goriško bomo z informiranjem in svetovanjem (po modelu ISIO) približali vseživljenjsko učenje čim večjemu številu zaposlenih v regiji (s poudarkom na nižje izobraženih in manj usposobljenih), hkrati pa motivirali tudi delodajalce za vključevanje zaposlenih v izobraževanje.  Namen je  izboljšanje  kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Informirali in svetovali bomo pred vključitvijo v izobraževalni proces, med samim izobraževanjem in ob zaključku. Ob tem bomo izvajali postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, ki bodo posamezniku kot povratna informacija in spodbuda za nadaljnje izobraževanje, delodajalcu pa povratna informacija, s kakšnimi kadri razpolaga in kakšna znanja in kompetence podjetje potrebuje.

SODELOVANJE S KLJUČNIMI DELEŽNIKI

Z vključevanjem zaposlenih v postopke svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj podpiramo tudi cilje Evropskega programa za izobraževanje odraslih, kjer je še posebej poudarjen pomen svetovanja v izobraževanju odraslih v podjetjih, saj pomeni to za delodajalce dodatno spodbudo za sodelovanje pri učenju na delovnem mestu, kar ponovno deluje kot motiv za večje vključevanje zaposlenih v različne oblike vseživljenjskega učenja.

Na Goriškem smo se povezali in bomo sodelovali z Zdravstvenim domom Nova Gorica, Obrtno-podjetniško in Gospodarsko zbornico, podjetji Mahle ter srednjimi in malimi podjetji, Zavodom za turizem Brda, Hitom, Gostolom, TIK-om, Metalflexom, Hidrio, Salonitom Anhovo, Fructalom in drugimi.

 

Kontaktni osebi na LUNG-u:

Ksenija Petek, tel.: 05 335 31 19, gsm: 041 607 170, ksenija.petek@lung.si 

Barbara Fajdiga Perše, tel: 05 335 31 15, barbara.fajdiga.perse@lung.si

 

Konzorcijski partnerji v projektu so:

Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Tolmin, Ljudska univerza Ajdovščina, MIC Nova Gorica.                          

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

logo_ZZ_enote_GORIŠKA_edited_edited.jpg
ministrstvo za izobrazevanje1.png
EU_socialni sklad1.png
Anchor 31

VEČGENERACIJSKI CENTER GORIŠKE – SVETLA STRAN ŽIVLJENJA

Vodilni partner: Ljudska univerza Nova Gorica

Ostala partnerja: Posoški razvojni center, Ljudska univerza Ajdovščina

Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2017 – 30. 9. 2021

Spletna stran: http://www.vgcgoriske.si/

Kontakt VGC Goriške: 05 335 31 18, 040 734 101, info@vgcgoriske.si

Poglej KOLEDAR DOGODKOV Večgeneracijskega centra Goriške.

Vse aktivnosti in dogodki VGC Goriške so BREZPLAČNI.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad sta v letih 2017–2021 sofinancirala projekt Večgeneracijski center (VGC) Goriške – Svetla stran življenja. Glavni cilj projekta je nuditi vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ter preprečevanje zdrsa v socialno izključenost in revščino. Od 1. 10. 2021 projekt sofinancira Mestna občina Nova Gorica.

Glavni cilji projekta:

 • poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;

 • ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;

 • opolnomočiti ranljive ciljne skupine;

 • vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);

 • okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.

Ciljne skupine:

 • družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,

 • osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,

 • starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,

 • družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,

 • otroci in mladi s posebnimi potrebami,

 • migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,

 • enostarševske družine,

 • invalidi.

Vsakodnevno bodo v okviru Večgeneracijskega centra Goriške na več lokacijah v regiji potekale brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da bodo čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin.

Večgeneracijski center Goriške predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti centra so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Vključitev uporabnikov v vse dejavnosti Večgeneracijskega centra Goriške je prostovoljna in brezplačna.

Vodja projekta VGC Goriške: Tanja Krpan, 05 335 31 18, tanja.krpan@lung.si.

Projekt sofinancira Mestna občina Nova Gorica.

11_logo VGC goriske odtenki sive-01.png
ministrstvo za izobrazevanje1.png
EU_socialni sklad1.png
logo MONG ČB grb-napis JPG.jpg
Anchor 30

KARIERNI CENTER ZA MLADE – KARIERNI PLAC

Odgovor na vprašanje kaj boš, ko boš velik, ni več tako preprost. Zaradi hitrih sprememb in dinamičnega trga dela je potrebno že danes misliti na jutri. Predvsem pa je potrebno začeti delati na področju karierne orientacije že v nižjih razredih osnovne šole in jo kontinuirano izvajati tekom celotnega osnovnošolskega in srednješolskega obdobja.

Karierna orientacija predstavlja pomemben dejavnik pri odločanju učenca ali dijaka. Na poti raziskovanja samega sebe in realnih želja je usmeritev pri mladostniku dobrodošla. Zato je podpora učencem in dijakom, kot so spodbujanje spoznavanja sebe, raziskovanje področij, interesov, močnih kompetenc in omogočanje učenja o tem, kako lahko iščejo informacije, raziskujejo, načrtujejo cilje in aktivnosti, zelo pomembna.

Vse našteto nudimo mladim od 6. do 19. leta v Kariernem centru za mlade Kariernem Placu, tako v obliki skupinskih aktivnosti kot tudi v okviru individualnih svetovanj.

Posamezne aktivnosti kariernega centra za mlade so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol za boljšo pomoč mladim pri nadaljnjih kariernih odločitvah.

Več o AKTIVNOSTIH KARIERNEGA PLACA si preberite v našem KATALOGU.

 

Karierni Plac se ponaša s štirimi Ambasadorji poklicev. To so uspešni in znani obrazi, ki so navdih vsem nam …

 • “Youtuberka”, vlogerka Eva OstroKljun, ki v svojih video vsebinah zabava z duhovitimi skeči in nudi ustvarjalne nasvete, vodi pa tudi podjetje Fuldoro, ki skrbi za animacije otrok, tematske otroške zabave, interaktivne delavnice, gledališko dejavnost otrok, počitniško varstvo …

 • Rok Terkaj (TRKAJ) – priljubljeni raper, pisec besedil, novinar, popotnik, dvakratni slovenski zmagovalec v freestyle battlu, goreč zaščitnik živali in univerzitetni diplomirani teolog …

 • Jaka Mankoč – zmagovalec kuharskega šova MasterChef Slovenija 2018

 • Mitja Mežnar – nekdanji smučarski skakalec, olimpijec, ki je ob športni karierni redno doštudiral in po končani tekmovalni poti uspešno vstopil na trg dela.

 

Karierni Plac na spletu:

Spletni portal za karierno orientacijo: vabljeni, da obiščete www.karierniplac.si.

 

Všečkajte našo FB stran in obveščeni boste o zanimivih dogodkih in predavanjih Kariernega placa, poklicih prihodnosti, informacijah lokalnih delodajalcev, možnostih individualnega testiranja in svetovanja. Vse aktivnosti so brezplačne!

 

INFORMIRANJE, SVETOVANJE IN VSE DRUGE AKTIVNOSTI KARIERNEGA CENTRA ZA MLADE SO ZA UDELEŽENCE BREZPLAČNE.

 

V Kariernem Placu vas bosta z veseljem sprejeli Anja Nemec in Mojca Špacapan, ki ju lahko kontaktirate tudi po telefonu 031 681 164 ali 05 335 31 13 in po elektronski pošti anja.nemec@lung.si ali mojca.spacapan@lung.si.

 

JAVNI POZIV: Povabilo k sodelovanju na področju karierne orientacije 2021

JAVNI POZIV: Povabilo k sodelovanju na področju karierne orientacije 2022

karierni plac_edited.jpg
EU_socialni sklad1.png
mdszz cb.png

Erasmus+ GENDER +

GENDER + (Erasmus +) GOVERNANCE AND BENCHMARKING TOOLS FOR GENDER POSITIVE VET PROVISION

V projektu Gender+ smo razvili uporabna orodja in pripomočke, ki pomagajo organizacijam (predvsem srednješolskega in poklicnega izobraževanja), da postanejo bolj vključujoče in izboljšajo svoje pristope v promociji strpnosti.

Več si lahko preberete na spletni strani Gender+.

SVEŽE INFORMACIJE o projektu:

SPLETNA STRAN: https://sl.genderplus.eu/news

FACEBOOK STRAN: https://www.facebook.com/Genderpluseu/

 

Kako smo s projektom pričeli?

Ljudska univerza Nova Gorica je z novembrom 2018 postala eden izmed partnerjev v projektu Gender +. Prijaviteljica projekta je organizacija iz Velike Britanije, sodelujoči partnerji v projektu pa so še organizacije iz Bolgarije, Cipra, Italije in Finske.

Projekt Gender + bo razvil dopolnilni pristop, ki bo institucijam poklicnega izobraževanja in usposabljanja omogočil, da bodo vključujoče na področju dojemanja spolne identitete mladih.

Gender + je dveletni Erasmus + KA« projekt, v okviru katerega smo razvili smernice in orodja za primerjalno spremljanje, ki bodo povečala vključevalno zmožnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Mnoga izobraževanja so namreč še vedno zaznamovana kot primerna za določen spol, vključenost ostalih spolnih identitet pa je zelo nizka. V okviru projekta je nastalo več s to tematiko povezanih gradiv oz. pripomočkov: v Gender+ smernicah so določene minimalne zahteve, ki jih morajo organizacije izpolnjevati, če želijo biti vključujoče za vse spolne identitete. Strokovnjaki iz prakse bodo ocenili svoje storitve in opazovali napredek tako, da bodo rezultate oz. opažanja primerjali s smernicami ter oblikovali nekakšen Gender Footprint oz. odtis vseh prizadevanj določene organizacije za vključevanje vseh spolnih identitet. Organizacije, ki se bodo pri tem izkazale, bodo prejele Gender+ znak kakovosti. V okviru projekta smo oblikovali tudi nabor veščin za profil Gender Champion ter smernice in gradiva za oblikovanje te vloge.

Transpolnost je krovni izraz za vse spolne identitete, ki temeljijo človekovem čutenju in doživljanju sebe in so lahko v skladu z njima tudi preoblikovane. Transpolnost torej ne nujno temelji na nujnosti ujemanja ob rojstvu pripisanega biološkega spola in osebne spolne identitete, temveč zajema vse spolne identitete, ki niso v skladu s spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu. Številne transpolne osebe se tako na delovnem mestu kot tudi v šolstvu velikokrat srečujejo s transfobijo.

Projekt Gender + stremi k preseganju transfobije še posebej na področju šolskega sistema. Na področju dojemanja spolne identitete bo obravnaval tudi krepitev ključnih kompetenc tistih, ki delajo v institucijah poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 

Dogajanje v okviru projekta lahko spremljate na spletni strani https://sl.genderplus.eu/ ali na Facebooku in Twitterju.

gender.png
Anchor 1

Erasmus+ ReCRAFT

Izvirni naslov projekta: “Raising awareness of cultural heritage through crafts”

Vodilni partner: Pučko otvoreno učilište Zagreb (Hrvaška)

Partnerji: Samogitian Museum Alka (Lithuania)Jyvaskylan Kaupunki (Finska), LUNG – Ljudska univerza Nova Gorica

Ljudska univerza Nova Gorica je jeseni 2018 postala ena izmed partnerjev v Erasmus+ projektu Recraft. Prijavitelj  je Pučko otvoreno učilište iz Zagreba, s katerim smo v preteklosti uspešno sodelovali. V partnerstvu sta še organizaciji iz Litve in Finske. Projekt predvideva 4 zgledovalne obiske – po en obisk pri vsaki partnerski organizaciji.

Projekt Recraft temelji na obujanju tradicije lokalnih obrti med odraslimi (posebej ranljivimi – brezposelnimi osebami) z namenom ohranjanja lokalne kulture in dediščine ter prepoznavanja le-te kot dodatnega vira  zaposlovanja v lokalni skupnosti.

Glavni cilj projekta je izboljšati ozaveščenost o pomenu ohranjanja kulturne dediščine ter s tem zvečati pomen tradicije lokalnega obrtništva. Predvidene so delavnice, ki bodo pripomogle k promociji tradicionalnih obrti, namenjene pa bodo predvsem ranljivim ciljnim skupinam (brezposelnim, mlajšim odraslim, invalidom). Poseben poudarek bomo dali različnim oblikam vseživljenjskega učenja za izboljšanje in ohranjanje konkurenčnosti na trgu dela za omenjene ciljne skupine.

Anchor 2

VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA za brezposelne

 

Storitve vseživljenjske karierne orientacije na LUNG-u opravljamo za brezposelne znotraj Območne službe Nova Gorica. Koncesijo za opravljanje storitev za trg dela smo prejeli junija 2016, podelilo pa nam jo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za iskalce zaposlitve izvajamo delavnice, ki so prilagojene potrebam udeležencev. V sklopu koncesije se izvajajo delavnice tipa C1 – Kariera po petdesetem, delavnice tipa C2 – Učinkovit nastop na trgu dela in delavnice tipa D – Svetovalnica. Koncesija nam je bila podeljena za določen čas 3 let, do konca leta 2018.

Več informacij o delavnicah najdete v zgibankah:

Delavnica tipa C1 – Kariera po petdesetem

Delavnica tipa C2 – Učinkovit nastop na trgu dela

Delavnica tipa D – Svetovalnica

 

Kontaktni osebi:

Anja Nemec, tel. 031 681 164 oz. 05 335 3100, anja.nemec@lung.si

Mojca Špacapan, tel. 05 335 3113, mojca.spacapan@lung.si

Anchor 3

Računalniško izobraževanje starejših odraslih (Erasmus +)

 

Ljudska univerza Nova Gorica sodeluje v projektu Računalniško izobraževanje starejših odraslih, ki ga vodi koordinator Ljudska univerza Kranj v okviru programa Erasmus+ 2014, Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov.

V času trajanja projekta od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016 so koordinator (LUK) in konzorcijski partnerji, ljudske univerze  (Javni zavod Cene Štupar,  LU Ajdovščina, LU Kočevje, LU Jesenice, Zasavska LU,  ZIK Črnomelj, LU Velenje, AZM LU Maribor, LU Murska Sobota, Zavod znanje, LU Nova Gorica, UPI Žalec) izvedli 2 mobilnosti in na osnovi lastnih izkušenj in dobrih praks iz tujine pripravili 4 nove programe računalniškega opismenjevanja za starejše.

Več o zadnji mobilnosti si preberite TUKAJ.

Udeleženci mobilnosti v Sevilli so pripravili dva krajša programa za računalniško opismenjevanje starejših odraslih, ki si ju lahko ogledate na spodnjih povezavah:

program IZ VRTA NA FACEBOOK (klik) in program Z MALIM PRINCEM SKUPAJ NA FACEBOOK.

Anchor 4

Z izobraževanjem nad demenco - Osveščanje. Zaznavanje. Zaviranje (Erasmus +)

 

Ljudska univerza Kranj je bila s projektom Z izobraževanjem nad demenco – Osveščanje. Zaznavanje. Zaviranje izbrana za koordinatorja v okviru programa Erasmus+ 2015, Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov.

 

V času trajanja projekta od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017 bodo koordinator (LUK) in konzorcijski partnerji, ljudske univerze (UPI – Ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Nova Gorica) izvedli 2 mobilnosti in na osnovi lastnih izkušenj in dobrih praks iz tujine pripravili:

 • dopolnitev dveh izobraževalnih programov (socialni oskrbovalec na domu, bolničar – negovalec),

 • razvoj izobraževalnega programa za zaviranje razvoja demence in

 • program o osveščanju in zaznavanju demence.

Naša prva mobilnost nas je peljala v Stockholm, Švedska, kjer izvažajo svoj “know-how” s področja dela z osebami z demenco, druga mobilnost pa v Bordeaux (FRA). Več o mobilnostih si preberite tukaj.

Anchor 5

AdEIGuS - informativno svetovalno delo (Erasmus +)

 

Do leta 2017 je bil LUNG kot partner vključen v projekt ERASMUS+ – AdEIGuS.

Ta projekt nam je omogočal vpogled v druge prakse informativno-svetovalnega dela v izobraževanju odraslih, kot ga pokriva ISIO.

Vodilni partner v tem projektu je bila Belgija, ostali partnerji poleg Slovenije so še Avstrija, Finska, Litva in Velika Britanija.

Anchor 6

NEFORMALNI PROGRAMI ZA BREZPOSELNE 2018

 

Naslov projekta: Financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Ljudska univerza Ajdovščina (LUA), Šolski center Nova Gorica (ŠCNG)
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. do 31. 10. 2018


Opis projekta:
Predmet razpisa je financiranje izvajanja sledečih neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 2018:

1. Računalniški programi
2. Jezikovni programi
3. Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka
4. Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka
5. Program priprave na preverjanje znanja iz tujega jezika
6. Opravljanje izpita iz tujega jezika

V okviru operacije bomo v obdobju od 26. februarja do 19. oktobra 2018 skupaj s konzorcijskimi partnerji izvedli naslednje izobraževalne programe in aktivnosti:
1. Italijanščina (60 ur) – osvežitveni tečaj na ravni A2, 3 izvedbe: Posoški razvojni center, Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Ajdovščina;
2. Angleščina (60 ur) – poslovna konverzacija na ravni B2, 1 izvedba: Ljudska univerza Nova Gorica;
3. Angleščina (60 ur) – osvežitveni tečaj na ravni A2, 1 izvedba: Ljudska univerza Nova Gorica;
4. Računalniška pismenost za odrasle (60 ur), 2 izvedbi: Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Ajdovščina;
5. WORD osnovni (30 ur), 3 izvedbe: Posoški razvojni center, Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Ajdovščina;
6. Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka (30 ur) in opravljanje strokovnega izpita na Upravni akademiji Ministrstva za javno upravo, 2 izvedbi: Šolski center Nova Gorica.

 

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na ZRSZ in jih pristojna služba napoti na izobraževanje po posameznih programih.

Več informacij in kontakt: Monika Leban, e-pošta: monika.leban@lung.si ali telefon 05/33 53 101.

Anchor 7

NEFORMALNI PROGRAMI ZA BREZPOSELNE 2017

 

Naslov projekta: Financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017
Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Ajdovščina
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Posoški razvojni center (PRC), Šolski center Nova Gorica (ŠCNG)
Obdobje trajanja projekta: od 1. 4. do 31. 10. 2017


Opis projekta:
Predmet razpisa je financiranje izvajanja sledečih neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 2017:

1. Računalniški programi
2. Jezikovni programi
3. Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka
4. Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka

V okviru operacije smo v obdobju od 1. aprila do 31. oktobra 2017 skupaj s konzorcijskimi partnerji izvedli naslednje izobraževalne programe in aktivnosti:
1. Italijanščina (60 ur) – osvežitveni tečaj na ravni A2, 3 izvedbe: Posoški razvojni center, Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Ajdovščina;
2. Angleščina (60 ur) – poslovna konverzacija na ravni B2, 1 izvedba: Ljudska univerza Nova Gorica;
3. Angleščina (60 ur) – osvežitveni tečaj na ravni A2, 3 izvedbe:  Ljudska univerza Ajdovščina, Posoški razvojni center;
4. Računalniška pismenost za odrasle (60 ur), 3 izvedbe: Šolski center Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Ajdovščina;
5. WORD osnovni (30 ur), – 1 izvedba: Posoški razvojni center;
6. WORD nadaljevalni (30 ur) – 1 izvedba: Ljudska univerza Ajdovščina;                                                      7.  Excel nadaljevalni (30 ur) – 2 izvedbi: Ljudska univerza Nova Gorica;                                                      8. Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka (25 ur) , 1 izvedba: Šolski center Nova Gorica.

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na ZRSZ in jih pristojna služba napoti na izobraževanje po posameznih programih.

Anchor 8

UNEXPRESSED TALENT (Erasmus+)

 

Projekt Unexpressed talent spada v program Erasmus + strateška partnerstva in je namenjen mladim. Izvajati smo ga začeli 1. 4. 2015 in bo (skupaj s podaljšanjem) trajal dobri 2 leti, to je do 30. 6. 2017.

Glavni cilj projekta Unexpressed talent je znižanje odstotka socialne in izobraževalne izključenosti mladostnikov v starosti 14-25 letna tak način, da spodbudimo njihovo aktivno sodelovanje v civilni družbi in povečanje osebne odgovornosti. Različna opazovanja in študije so namreč pokazale, da je eden izmed glavnih dejavnikov, ki vodi k opuščanju šolanja, povezan z nizko stopnjo socialne vključenosti, neaktivnostjo v demokratičnem življenju ter tudi s splošnim pomanjkanjem tako imenovanih mehkih znanj, ki namomogočajo sprejemanje pravilnih odločitev tako v osebnem kot tudi v poklicnem življenju.

Projekt sledi ciljem evropske strategije Europa 2020, ki želi znižati stopnjo osipnikov pod 10% ter programu Erasmus Plus, katerega glavni cilj je povečanje spretnosti in kompetenc mladih, z namenom, da bi se izboljšala njihova možnost zaposlitve.

Projektni partnerji so bili izbrani namensko tako iz držav, kjer je stopnja osipnikov zelo nizka (Hrvaška in Slovenija, 3.7% in 3.9%) kot tudi iz držav, kjer je ta stopnja zelo visoka in je še daleč od doseganja ciljev strategije Evropa 2020 (Italija, Portugalskain Španija, 17%, 19.2% in 23.6%). V projektu sodelujejo še Belgijain Francija, od koder je tudi vodilni partner projekta Tandem Plus. V Belgiji in Franciji je stopnja osipnikov nekje v sredini, 11% in 9.7%, imajo pa že veliko različnih izobraževalnih dejavnosti in primerov dobrih praks na to tematiko.

Dodana vrednost tega projekta je vrednotenje tako imenovanih »neizraženih talentov«. Glavna ideja je namreč, da imajo mladi, ki se soočajo s težavami v šoli, na delu ali/in v družbenem okolju, različne sposobnosti in kompetence, ki pa jih ne dovolj izkoristijo v formalnem izobraževalnem sistemu in v okolju, kjer živijo.

Anchor 9

I'M ACTIVE + (Erasmus +)

I AM AN ACTIVE MEMBER OF MULTINATIONAL SOCIETY (I’m active +)

Eden izmed poglavitnih ciljev projekta je bil zvišati zaposljivost manj privilegiranih žensk (20 do 64 let) v Evropi, in sicer z izboljšanjem njihovih ključnih kompetenc in veščin, saj s tem pridobijo bolj konkurenčen položaj na trgu delovne sile, pa tudi v družbi nasploh.

Manj privilegirane skupine so s projektom pridobile možnost udeležbe v programih vseživljenjskega učenja, poklicne orientacije in svetovanja. Projekt je sledil glavnim Evropskim smernicam, ki so navedene v strateških dokumentih, npr. Evropa 2020, Evropska strategija izobraževanja in usposabljanja, Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti, program Erasmus +, Evropski okvir kvalifikacij za vseživljenjsko učenje, Evropski program za izobraževanje odraslih, PIAAC, … S projektom smo obogatili izobraževalno ponudbo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in EU/ mednarodnem področju, saj bo ta omogočil izvajanje novega programa za socialno integracijo manj privilegiranih skupin.

Najpomembnejši cilji programa so bili:

 • prispevati k zmanjšanju števila migrantk z nizko stopnjo usposobljenosti;

 • spodbujanje in omogočanje ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj z ocenjevanjem ključnih kompetenc, vključno z osnovnimi in prečnimi veščinami (še posebej podjetništvo, tuji jeziki in digitalne veščine).

Projektne aktivnosti so bile namenjene naslednjim ciljnim skupinam:

 • ženske-migrantke, državljanke tretjih držav, kot ena najranljivejših skupin v evropskem prostoru

 • strokovni sodelavci iz partnerskih organizacij (mentorji) -za nadgradnjo pedagoških veščin in veščin vodenja

 • ključni deležniki (delodajalci, organizacije, ki imajo neposredni stik s ciljno skupino migrantk) -za razvijanje učinkovitih povezav med izobraževanjem in trgom dela.

Temeljni cilj projekta je bil torej:

 • spodbujanje socialne integracije migrantk, državljank tretjih držav, še posebej pa uspešne integracije na trg delovne sile. S projektom želimo tudi razvijati medkulturni dialog med ciljno skupino migrantk in sodržavljani v EU.

Cilj bomo dosegli z:

 • razvijanjem in nadgradnjo modela dobre prakse na LUNG-u s postopkom ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj,

 • drugimi inovativnimi elementi.

Pripravili smo 2 medsebojno povezana intelektualna rezultata (s klikom na spodnji povezavi si ju lahko brezplačno prenesete na svoj računalnik):

Aktivnosti, s katerimi smo to dosegli:

 • krajše usposabljanje strokovnih sodelavcev (15 bodočih mentorjev);

 • pilotne izvedbe novega programa za migrantke v vseh partnerskih državah (5 izvedb z vključitvijo 78 državljank tretjih držav; najmanj 20 delodajalcev, ki ponujajo usposabljanje zanje; 5 kulturnih mediatorjev, ki so sodelovali v vseh izvedbah programa);

 • 5 multiplikativnih dogodkov.

Strateško partnerstvo projekta sestavljajo organizacije s podobnimi cilji in razvojnimi strategijami:

 • LUNG - Ljudska univerza Nova Gorica,

 • Cooperativa Orso (ITA),

 • Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes -ADICE (FRA),

 • Pučko otvoreno učilište Zagreb (HR) in

 • Mozaik Kultur (TUR).

Anchor 10

Pridobivanje frizerskih izkušenj v prestolnici mode (Erasmus +)

 

Projekt Pridobivanje frizerskih izkušenj v prestolnici mode spada v program Erasmus + med učno mobilnost posameznikov.

Projekt smo začeli izvajati 1. 6. 2015, potekal pa je do 31. 5. 2016.

Tudi v šolskem letu 2015/16 smo omogočili opravljanje delovne prakse v Milanu 8 udeležencem izobraževanja odraslih v programu frizer, z njimi pa je odpotovala tudi spremljevalna oseba.

V sedanjem času in okoliščinah je izobraževanje, še bolj pa pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, ključno za povečanje možnosti pri zaposlovanju. Prav zato želimo našim udeležencem  omogočiti pridobivanje ključnih kompetenc in veščin, še posebej z udejanjanjem strokovne prakse v mednarodnem okolju in pri priznanih strokovnjakih. Praksa, ki so jo naši udeleženci izobraževanja pridobili v tujini, bo pripomogla k izboljšanju strokovnih kompetenc na profesionalnem področju. V Milanu so udeleženci opravljali prakso v priznanih frizerskih salon ih na realnih delovnih mestih.

Spoznali in osvojili so nove trende, postopke in tehnike, ki jih bodo po zaključenem programu mobilnosti implementirali pri nadaljnjem izobraževanju ter jih kot dodano vrednost izpostavili pri iskanju zaposlitve. Velik pomen  za naše dijake predstavlja tudi sama izkušnja bivanja in dela v tujini. Poleg pridobivanja dragocenih izkušenj na poklicnem področju, so spoznali navade, običaje in kulturo tuje države. Po preudarnem razmisleku ter na podlagi izkušenj smo se odločili, da jih tudi v 2015/16 napotimo v Milano, svetovno metropolo mode v širšem pomenu besede, saj omogoča odlične pogoje za strokovno usposabljanje pri izkušenih partnerjih in priznanih frizerskih salonih. Prepoznavna italijanska kreativnost je obogatila njihovo znanje in izkušnje na področju frizerstva, istočasno pa so bivali in delovali v multikulturnem okolju.

Imeli so priložnost opravljati delovno prakso na delovnih mestih, neposredno komunicirati s strankami in mentorji ter se ob tem izpopolnjevati v znanju tujih jezikov. Prav izboljšanje znanja tujega jezika – italijanščine je bil eden izmed ključnih ciljev; Nova Gorica in okolica sta namreč tako geografsko kot tudi v vsakodnevnem življenju povezani z Italijo in italijansko govorečimi strankami.

Nenazadnje bo opravljena mobilnost ter s tem pridobljen nov vpis v življenjepis Europass udeležencem omogočala boljše možnosti za zaposlitev, tako doma kot v tujini.

Anchor 11

SVETOVANJE ODRASLI 2015

 

Svetovanje za odrasle je projekt, katerega financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski strukturni sklad. Izvajanje projekta se je začelo 20.3.2015, zaključilo pa 31.10.2015.

Pri Poglobljenem svetovanju nudimo odraslim informiranje in svetovanje z namenom vključevanja v različne oblike izobraževanja in učenja ter zaposlovanja. Svetovanje je zaupno in brezplačno.

Svetovanje je namenjeno naslednjim ranljivim skupinam:

 • brezposelnim 50+ z nizko izobrazbo,

 • migrantom

 • invalidom,

 • osipnikom do 27 let in

 • zaposlenim 45+ z nizko izobrazbo.

Poleg skupinskih predstavitev z namenom motiviranja za svetovanje, izvajamo tudi individualne svetovalne pogovore. Z vsakim svetovancem se srečamo najmanj dvakrat. Pogovori so poglobljeni in osebni v Svetovalnem središču. S svetovanci ugotovimo realno stanje v katerem se nahajajo na področju izobraževanja, postavimo objektivne cilje, določimo prioritete in spremljamo njihovo napredovanje. Pripravimo Akcijske načrte, Ugotavljamo in vrednotimo neformalno pridobljena znanja ter uporabljamo tudi druga orodja z namenom čim boljšega poznavanja svetovanca in čim kvalitetnejšega svetovanja.

Glede na posameznikove potrebe skrbimo za svetovanje v vseh fazah; pred vključitvijo v izobraževanje, med in po končanem izobraževanju.

Informiramo o možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje, prosti čas, o vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi, trajanju izobraževanja, učni pomoči in možnostih za nadaljnje izobraževanje. Svetujemo pri odločanju za izbiro primernega izobraževanja, pri učnih in drugih težavah, povezanih z izobraževanjem. Svetovance obveščamo o možnostih financiranja izobraževanja preko različnih razpisov in štipendij. Tisti, ki so si z delom pridobili že veliko izkušenj, informiramo o možnostih pridobitve poklicne kvalifikacije (NPK) in jim posredujemo vse informacije v zvezi s tem. Poglobljeno svetovanje poteka samo preko osebnega stika.

Da bi poglobljeno svetovanje potekalo čim bolj kvalitetno smo se povezali še z naslednjimi partnerji: Zavod RS za zaposlovanje, SENG, LUA.

Dejavnost poglobljenega svetovanja za opredeljene ranljive ciljne skupine izvaja vodja svetovalnega središča ISIO Ksenija Petek, tel: 05 335 3119, elektronska pošta: ksenija.petek@lung.si

Anchor 12

Frizerska praksa v prestolnici mode (Erasmus +)

 

Projekt Frizerska praksa v prestolnici mode spada v program Erasmus + med učno mobilnost posameznikov. V letu 2014 smo se prvič prijavili na razpis za izvajanje tega programa. Projekt je potekal od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

V šolskem letu 2013/14 smo namreč na LUNG-u pričeli izvajati program izobraževanja za poklic frizer, zato smo želeli omogočiti našim udeležencem dodatno usposabljanje v priznanih frizerskih salonih v Italiji.

 

Cilji, ki smo jih s tem projektom želeli doseči, so:

 razvijanje ključnih profesionalnih kompetenc, znanja in veščin

 izboljšanje jezikovnih kompetenc spoznavanje

 druge kulture, navad in običajev.

 

V projekt je bila vključena spremljevalna oseba ter 8 udeleženk izobraževanja odraslih, ki so prakso v Milanu opravljale 3 tedne, od 1. 3. do 21. 3. 2015. Udeleženke izobraževanja so bile na prakso v tujino napotene s ciljem pridobivati profesionalne izkušnje in kompetence, spoznavati nove navade, običaje, kulturo in zgodovino tuje države, izboljšati jezikovne kompetence, še posebej iz italijanskega jezika.

Okolje, v katerem se udeleženke izobražujejo in bodo po končanem izobraževanju večinoma tudi delale, je namreč geografsko in gospodarsko povezano z Italijo in italijansko govorečimi strankami. Prav zato smo partnersko organizacijo poiskali v Italiji. Poleg tega je Milan, kjer so udeleženke opravljale prakso, svetovna prestolnica mode v najširšem pomenu besede. Obe partnerski organizaciji že več let sodelujeta v projektih mobilnosti in v njihovih salonih omogočata izvajanje prakse udeležencem frizerskih šol iz različnih evropskih držav. Opravljena mobilnost naših udeleženk izobraževanja ter s tem pridobljen certifikat Europass bo le-tem omogočala boljše možnosti za zaposlitev, tako doma kot v tujini.

Anchor 13

Stkimo mavrico – spodbudimo družbeno vključenost posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav v Novi Gorici

 

Ljudska univerza Nova Gorica je v maju in juniju 2015 izvedla program spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav v Novi Gorici.

Program upošteva težave in potrebe posebnih ciljnih skupin državljanov tretjih držav (žensk, mladine, starejših,  invalidov, nepismenih, nezaposlenih) in je namenjen ustvarjanju pogojev za učinkovitejše vključevanje državljanov tretjih držav v novo okolje.

Glavni cilji programa so:

 • Okrepiti družbeno ozaveščenost o pozitivnih vidikih vključevanja državljanov tretjih držav s specifičnimi potrebami  v različne sfere družbe sprejema

 • Spodbuditi integracijo državljanov tretjih držav s specifičnimi potrebami na različna področja družbenega življenja

 • Ozaveščanje in dejavno vključevanje družbe gostiteljice ter motiviranje državljanov tretjih držav za vključevanje v proces socialne integracije

 • Obravnavati posebne potrebe določenih ciljnih skupin (žensk, mladine in otrok, starejših in invalidov)

 • Povečanje ponudbe uporabnih znanj in dejavnosti za hitrejšo in učinkovitejšo integracijo državljanov tretjih držav v družbo, še posebej za doseganje ekonomske enakopravnosti in neodvisnosti

 • Omogočanje aktivne udeležbe državljanov tretjih držav in slovenskih državljanov pri aktivnostih spodbujanja medkulturnega dialoga

 

Z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev je program   zajemal različne aktivnosti, preko katerih je ciljna skupina spoznavala možnosti za aktivnejše sodelovanje v družbi gostiteljici in pridobivala socialne veščine.

Udeleženci so obiskovali  različne delavnice, s pomočjo mentoric pa so pripravili tudi zaključni teden, ki je zaobjel celotno problematiko ranljivih ciljnih skupin migrantov in težav pri njihovem vključevanju v družbo sprejema.

Dejavnosti, ki so se odvijale v zaključnem tednu, so predstavljene v kratkem filmu »Stkimo mavrico«, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Projekt se je zaključil 30. 6. 2015.

Kontaktna oseba: Anja Nemec, tel:05 335 31 15, anja.nemec@lung.si

Program sofinancirata Ministrstvo za notranje zadeve RS in Evropska unija iz Sklada za vključevanje državljanov tretjih držav.

Anchor 14

INTERNATIONAL NEW WAY OF IMPLICATION FOR SENIORS

 

Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG) je bila kot partner vključena v Akciji Projekti prostovoljnega dela starejših. Koordinator projekta je Association pour le developpement des Initatives citoyennes et Europeennes (ADICE) iz Roubaixa v Franciji.

Namen projekta »International New Way of Implication for Seniors« je vključitev in priprava 12 prostovoljcev (6 iz vsake države) – upokojenih,  brezposelnih odraslih ali invalidov starejših od 50 let na izmenjavo. Prva izmenjava prostovoljcev je bila septembra 2014 – LUNG je “gostil” dve francoski prostovoljki, dve slovenski prostovoljki pa sta delovali pri francoskih partnerjih. Maja 2015 je sledila ponovna izmenjva. K nam so prišli trije francoski prostovoljci, v Francijo pa so šle štiri prostovoljke iz Nove Gorice. Posamezna aktivnost prostovoljnega dela je trajala neprekinjeno štiri tedne.

V Sloveniji so prostovoljci delovali v različnih socialno-varstvenih ustanovah in medgeneracijskih središčih. Na ta način so spoznali, kako je v Sloveniji poskrbljeno za različne “ranljive” skupine in starejše. Delovali so v Varstveno delovnem centru Stara Gora, v ŠENT-ovem dnevnem centru za duševno zdravje v Šempetru pri Novi Gorici, v Dnevnem centru za uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica, v Medgeneracijskem središču KLAS Nova Gorica, v Centru za dnevne aktivnosti strejših Šempeter pri Gorici, v Medgeneracijskem središču Hiša pravih srečanj Renče in na LUNG-u. Prostovoljci so bili ves čas v stiku z “uporabniki” zgoraj naštetih organizacij in so dobili vpogled v način dela organizacij pri katerih so delovali. Francoski prostovoljci so imeli predstavitve francoske pokrajine iz katere so prišli, francoske kulture, običajev in navad, tako da so tudi mi “okusili” delček Francije.

Štiri novogoričanke – prostovoljke, ki so se iz Francije vrnile konec maja so glede dela v Franciji napisale:

Delale smo v paru in sicer dva tedna v asociaciji Emaus v Lillu in dva tedna v Asociaciji Servir v Roubaix izmenoma. Urnik je bil praviloma od 9. Do 12. in od 14. do 17. ure.

V Emaus smo sortirali rabljena oblačila ( včasih tudi druge predmete ), ki so jih potem prodajali za simbolično ceno v njihovi trgovini. Delale smo skupaj z njihovimi prostovoljci v neobičajnih pogojih dela. Pogrešali smo več informacij o sami asociaciji Emaus in boljšo organizacijo dela.

V Servir  je bilo okolje delovanja prijazno, osebje veliko bolj odprto za informacije in bili smo vključeni v različne dejavnosti skupaj z njihovimi prostovoljci. Bili smo prisotni pri učnih urah francoščine za imigrante, sodelovali smo pri sortiranju pakirane hrane, poskrbeli za njihov mali vrt, bili skupaj z njimi na različnih ogledih. (šola, dom upokojencev, predelovalnica odpadkov, skrb za urejenost mesta…)

V Servirju smo skupaj z njimi priredili skromen zaključni dogodek zadnji dan našega dela v Franciji. Bilo je domače in prijetno.

O sami izkušnji prostovoljnega dela lahko rečemo, da je bila zanimiva, srečali smo se s tamkajšnjimi prostovoljci, spoznali smo manj znane plati razvitega Zahoda, ki so bile za nas presenečenje. Mislimo, da smo videli temnejšo plat tamkajšnjega življenja.

Rezultati projekta:

 • Delovanje šestih slovenskih prostovoljcev v različnih organizacijah v Franciji in petih francoskih prostovoljcev v Sloveniji.

 • Izboljšanje osebnih, jezikovnih, medkulturnih in socialnih spretnosti in kompetenc.

 • Pridobitev novih znanj in izkušenj.

 • Ustvarjanje trajnostnega sodelovanja med sodelujočima organizacijama.

 • Razvoj metod in orodij za izbor potencialnih prostovoljcev in spremljanje njihovega dela.

 

Kontaktna oseba: Anja Nemec; tel.: 05 335 31 15; e-mail: anja.nemec@lung.si

Izvedba tega projekta je bila financirana s strani Evropske komisije.

Anchor 15

Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske (CVŽU)

 

V okviru projekta Centri vseživljenjskega učenja, ki smo ga dobili na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada za obdobje 2008-2013, izvajamo številne dejavnosti, ki pripomorejo k oblikovanju samozavestnega posameznika tako poklicno kot osebnostno. Različna središča znotraj Centra, ki delujejo na LUNG-u in pri partnerjih (Posoški razvojni center, ICRA in LU Ajdovščina), nudijo brezplačne izobraževalne in svetovalne storitve, ki gradijo regijo z boljšim znanjem, veščinami, kompetencami in spretnostmi ter tako pripomorejo k dvigu konkurenčnosti Slovenije na zahtevnem evropskem trgu.

DEJAVNOSTI CENTRA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA SEVERNE PRIMORSKE:

Svetovalno središče ISIO

V Svetovalnem središču se z vami pogovarjamo, vam svetujemo in z vami iščemo rešitve v zvezi z izobraževanjem. Najboljša možnost je pogovor v živo, lahko pa nas seveda tudi pokličete po telefonu ali nam pišete po e-pošti. Več …

Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU)

TVŽU so središča znanja v vaši bližini, kjer lahko brezplačno pridobivate nova znanja ali obnavljate to, kar ste se že naučili. Ob podpori mentorja, ki vam bo pomagal pri izbiri primernega programa za samostojno učenje, se lahko v točki učite tujih jezikov, računalništva in še marsičesa… Skozi TVŽU skrbimo tudi za prijetno in ustvarjalno druženje ljudi. Na brezplačnih, krajših delavnicah, predavanjih in drugih izobraževalnih oblikah se lahko na sproščen način učite različnih stvari. Več …

Borza znanja

Novogoriška borza znanja je del vseslovenskega projekta, kjer uspešno spodbujamo izmenjavo najrazličnejših znanj, spretnosti in veščin. Vsi tisti, ki imate “posebne sorte” znanje in bi ga radi s kom delili ste vabljeni, da nam ga zaupate in ponudite. Povezali vas bomo z iskalci “vašega” znanja. Tako lahko katerokoli svoje znanje ali spretnost predstavite ljudem, s katerimi sicer ne bi nikoli prišli v stik in se s temi ljudmi celo družili. Več …

Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)

Šolska mladina na vseh stopnjah šolanja, študenti, mladi, ki trenutno iz različnih vzrokov nimate dostopa do informiranja in poklicnega svetovanja (osipniki), zaposleni, brezposelni, ki potrebujete informacije v zvezi z izobraževanjem, ste vabljeni v CIPS. Na voljo vam je bogata zbirka gradiv o izobraževalnih programih na vseh stopnjah, informacije o šolah, ki te programe izvajajo, opise poklicev, informacije o delodajalcih in tgu dela… Poklicne interese lahko preverite s pomočjo računalniškega programa KAM IN KAKO. Več …

 

KONTAKTNI NASLOVI:

Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske

Svetovalno središče ISIO Nova Gorica

Ksenija Petek

Telefon: (05) 33 53 119, 041 607 170

E-pošta: ksenija.petek@lung.si

 

Točke vseživljenjskega učenja


Borza znanja
Anja Nemec
Telefon: (05) 33 53 115, 051 607 259
E-pošta: anja.nemec@lung.si, novagorica@borzaznanja.si

Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)
Anja Nemec
Telefon: (05) 33 53 115
E-pošta: anja.nemec@lung.si

Središče za samostojno učenje (SSU)
Barbara Fajdiga Perše, Tanja Krpan
Telefon: (05) 33 53 115;
E-pošta: barbara.fajdiga.perse@lung.si, tanja.krpan@lung.si

 

PARTNERJI V PROJEKTU:

Anchor 16

Most med temo in svetlobo

 

Uvodne misli

Edina tema, ki obstaja, je neznanje … Izobrazimo se za lažjo socialno integracijo.

Slepota je nezmožnost videnja, ni bolezen ali poškodba, temveč njena posledica. Podobno lahko trdimo za gluhoto in druge telesne okvare. Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo našo pomoč. S pomočjo izobraževanja jim v okviru projekta pomagamo, da se lažje vključujejo v socialno okolje.

Vidim? Slišim? Zmorem? Odprimo oči, napnimo ušesa, premaknimo se.

Slepota, gluhota in zmanjšana sposobnost gibanja lahko nastanejo pri vsakem izmed nas. Torej, tudi če gledamo, ne vidimo; slišimo, a ne dojamemo; smo fizično sposobni, a se ne moremo premakniti. Skozi projekt želimo opozoriti na svet teme, tišine in zmanjšane gibljivosti, da bi lažje razumeli in ponudili pomoč osebam s posebnimi potrebami, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Dosežemo lahko obojestransko zadovoljstvo, osebnostno rast in socialno integracijo vseh nas.

 

Poslanstvo in cilji projekta

Kot kažejo podatki, so za Goriško regijo značilni velik porast brezposelnosti v zadnjih dveh letih, velik delež dolgotrajno brezposelnih, podpovprečna izobrazbena struktura in neugodne demografske spremembe. V takih razmerah so pod največjim pritiskom najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki so najmanj konkurenčne na trgu dela in so se posledično znašle na robu družbe. Zanje je zato potrebno poiskati nove načine za reintegracijo v družbo ter hkrati vzpostaviti sistem, ki bo omogočal njihovo trajno delovno in socialno vključenost. Ravno to želimo doseči s tem projektom.


Osebam s posebnimi potrebami želimo na LUNG-u omogočiti izobraževanje in vključevanje v vseživljenjsko učenje, saj drugje zaradi posebnih potreb teh možnosti nimajo. Za njih smo razvili poseben model časovne in krajevne dostopnosti, v katerem se programi vseživljenjskega učenja izvajajo v prilagojeni obliki s strokovno usposobljenim kadrom. Pomemben poudarek je na usposabljanjih za čim bolj samostojno delovanje in neodvisno življenje, kar je pogoj za njihovo večjo socialno vključenost.


Osebe s posebnimi potrebami bodo v okviru projekta pridobivale splošne in specifične kompetence, ki jim bodo omogočale bolj samostojno funkcioniranje in neodvisno življenje ter boljši nastop na trgu dela.


Cilj projektnih aktivnosti je tudi spreminjanje vzorcev razmišljanja in razbijanje stereotipov do oseb s posebnimi potrebami.

 

Financiranje projekta

Dejavnosti v projektu »Most med temo in svetlobo« izvajamo s finančno podporo občin ustanoviteljic LUNG-a, ki so prepoznale vrednost tega projekta. To so: Mestna občina Nova Gorica, občine Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Kanal in Brda. Projekt se financira iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropskega socialnega sklada.

Anchor 17

Programi spodbujanja vključenosti posebnih ciljnih skupin - državljanov tretjih držav

 

Ljudska univerza Nova Gorica je v letu 2013 pričela z izvajanjem dveh programov:

1) Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav, s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Sežane ter

2) Program spodbujanja socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav na področju Nove Gorice.

 

Aktiviraj se-bodi aktivna v slovenski družbi (Sežana)

Aktiviraj se-postani enakovreden član slovenske družbe (Nova Gorica)

Anchor 18

Aktiviraj se-bodi aktivna v slovenski družbi (Sežana)

 

Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav

Program se bo izvajal v Sežani za ženske, državljanke tretjih držav z namenom spodbujanja socialne vključenosti državljank tretjih držav na področju Sežane s poudarkom na vključevanju na trg dela in zaposlovanju ter aktivnostih, ki spodbujajo zaposlovanje. V program so vključene aktivnosti, preko katerih ciljna skupina spozna možnosti za aktivnejše sodelovanje v družbi gostiteljici in pridobiva socialne veščine.

Glavni cilji programa so med drugim tudi:

 • integracija državljank tretjih držav v slovensko družbo in njihova vključenost na trg dela v Sežanski regiji,

 • spodbuditi aktivnejše sodelovanje ciljne skupine pri sodelovanju v slovenski družbi ter razvijanju socialnih veščin,

 • obravnavanje posebnih potreb določenih ciljnih skupin (državljank tretjih držav),

 • okrepljena ozaveščenost in dejavno vključevanje družbe gostiteljice v proces vključevanja državljank tretjih držav,

 • okrepiti možnost vključitve na trg dela in zaposlovanja državljank tretjih držav,

 • identificiranje potreb in pričakovanj državljank tretjih držav na posameznih področjih,

 • celovita ponudba uporabnih znanj za hitrejšo in učinkovitejšo integracijo državljank tretjih v družbo,

 • vključevanje državljank tretjih držav na ključnih področjih družbenega življenja,

 • seznanitev državljank tretjih držav z lažjim dostopom do javnih storitev ter z lokalnimi značilnostmi,

 • nudenje informacij glede možnosti in priložnosti v Sežanski občini,

 • osveščanje javnosti in državljanov tretjih držav, da je integracija dvostranski proces,

 • okrepiti obveščenost javnosti o pozitivnih vidikih delovnega usposabljanja in zaposlovanja državljank tretjih držav,

 • omogočanje aktivne udeležbe (posredno in neposredno vključevanje) državljanov tretjih držav in slovenskih državljanov pri aktivnostih spodbujanja medkulturnega dialoga kot so predstavljeni v programu.

Kontaktna oseba: Mojca Špacapan, tel. (05) 335 31 13, mojca.spacapan@lung.si

http://www.kraskaharmonika.si/zanimivosti.html

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo RS za notranje zadeve in Evropska unija iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav.

Anchor 19

Aktiviraj se-postani enakovreden član slovenske družbe (Nova Gorica)

Program spodbujanja socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav

Program se bo izvajal v Novi Gorici v prostorih LUNG-a za državljane tretjih držav iz starostne skupine 50+ z namenom spodbujanje socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav na področju Nove Gorice s poudarkom na vključevanju na trg dela in zaposlovanju ter aktivnostih, ki spodbujajo delovno rehabilitacijo. V programu se bodo izvajale aktivnosti, preko katerih ciljna skupina spozna možnosti za aktivnejše sodelovanje v družbi gostiteljici in pridobiva socialne veščine.

Glavni cilji programa so med drugim tudi:

 • integracija državljanov tretjih držav v starosti nad 50 let v slovensko družbo in njihova vključenost na trg dela v Goriški regiji,

 • okrepiti možnost vključitve na trg dela in zaposlovanja državljanov tretjih držav v starostni skupini nad 50 let,

 • okrepljena ozaveščenost in dejavno vključevanje družbe gostiteljice v proces vključevanja državljanov tretjih držav v obravnavani starostni skupini,

 • identificiranje potreb in pričakovanj državljanov tretjih držav na posameznih področjih,

 • celovita ponudba uporabnih znanj za hitrejšo in učinkovitejšo integracijo državljanov tretjih držav v starosti nad 50 let v družbo,

 • vključevanje državljanov tretjih držav na ključnih področjih družbenega življenja,

 • seznanitev državljanov tretjih držav z lažjim dostopom do javnih storitev ter z lokalnimi značilnostmi,

 • nudenje informacij glede možnosti in priložnosti v novogoriški občini,

 • osveščanje javnosti in državljanov tretjih držav, da je integracija dvostranski proces,

 • okrepiti obveščenost javnosti o pozitivnih vidikih delovnega usposabljanja in zaposlovanja državljanov tretjih držav v starostni skupini nad 50 let,

 • omogočanje aktivne udeležbe državljanov tretjih držav in slovenskih državljanov pri aktivnostih spodbujanja medkulturnega dialoga kot so predstavljeni v programu.

 

Kontaktna oseba: Mojca Špacapan, tel. (05) 335 31 13, mojca.spacapan@lung.si

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo RS za notranje zadeve in Evropska unija iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav.

Anchor 20

Standardni projekt STUDY CIRCLES

 

Čezmejni standardni projekt STUDY CIRCLES vključuje pilotno izvedbo ŠTUDIJSKIH KROŽKOV v čezmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo. ŠTUDIJSKI KROŽKI so brezplačna oblika neformalnega izobraževanja odraslih, ki spodbujajo aktivno sodelovanje udeležencev. Na takšen način pripomorejo tudi k razvoju lokalne skupnosti.

Projekt je namenjen IZVAJALCEM izobraževanja odraslih, INTERESNIM ORGANIZACIJAM s področja turističnega, obrtnega in kmetijskega sektorja, predvsem pa je namenjen PREBIVALSTVU čezmejnega prostora.

Vabimo vas, da si na uradni spletni strani projekta ogledate primere ŠTUDIJSKIH KROŽKOV, ki so bili/so/bodo izpeljani na čezmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo. Več …

Kontaktna oseba: Anja Nemec, (05) 335 31 15 ali anja.nemec@lung.si

Anchor 21

Dvig ravni pismenosti (DRP)

 

Pridobivanje in ohranjanje temeljnega znanja in spretnosti posamezniku omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti, dvig samozavesti in kakovosti življenja. S programi usposabljanja za življenjsko uspešnost skušamo ohranjati in razvijati funkcionalna znanja različnih ranljivih skupin.

Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG) je v okviru projekta Dvig ravni pismenosti, ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, dobila leta 2010 na razpisu izvedbo naslednjih programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU): Moj korak, Most do izobrazbe, Razgibajmo življenje z učenjem ter Beremo in pišemo skupaj. Poleg usposabljanja za življenjsko uspešnost je projekt zajemal tudi deset izvedb programa Računalniška pismenost za odrasle. LUNG je za izvedbe programov sodelovala z različnimi ustanovami ter mentoricami, brez katerih ne bi mogli izpeljati kvalitetnih programov za pridobitev temeljnih znanj in spretnosti ter doseči tako velikega zadovoljstva udeležencev.

V treh letih, kolikor je trajal projekt, smo odraslim ponudili 25 usposabljanj in izobraževanj, v katere se je vključilo več kot 300 udeležencev.

 

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST – MOJ KORAK

 • Program Moj korak (UŽU-MK) je namenjen osebam s posebnimi potrebami. Odrasle osebe s posebnimi potrebami se po zaključenem osnovnošolskem izobraževanju navadno zaposlijo v varstveno delovnih centrih ali drugih prilagojenih oblikah dela. Vsebine programa UŽU-MK sledijo standardom, s katerimi skušamo dvigniti nivo socialne zrelosti: komunikacija, medsebojna pomoč, reševanje problemov in čustvenih stisk, ozaveščanje v smislu preventive pred zlorabami ter enakovredno  vključevanje v družbeno okolje. Osebe s posebnimi potrebami se učijo po specifičnih poteh, potrebujejo nazorno razlago, učenje po metodi izkušnje in veliko utrjevanja naučenega.

 • V okviru LUNG-a so bili v triletnem obdobju od 2011 do 2013 izvedeni trije programi UŽU-MK, in sicer: leta 2011 v Varstveno-delovnem centru Nova Gorica, enota Stara Gora, leta 2012 v Invalidskem podjetju Želva in leta 2013 v Varstveno-delovnem centru Nova Gorica, enota Solkan.

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST – RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM

 • Starejši odrasli, vključeni v program Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU-RŽU), prek aktivnih oblik učenja pridobijo temeljno znanje in kompetence (s področja različnih učnih vsebin, socialne spretnosti, IKT, aktivno državljanstvo) za kakovostno in aktivno življenje ter za vzpostavljanje in vzdrževanje nujno potrebnih socialnih mrež v življenjskem okolju. Starejše se v izvedbi programa motivira, da identificirajo socialne mreže za osebno oporo in mreže za skupno podporo.

 • Na LUNG-u smo izvedli dve obliki Usposabljanja za življenjsko uspešnost: prva je bila izvedena leta 2012 v Centru za pomoč na domu Klas (CPD Klas), druga leta 2013 v Domu upokojencev v Novi Gorici. Pridobljene izkušnje in ugotovitve enajstih starejših udeležencev, ki so uspešno zaključili program UŽU-RŽU na ljudski univerzi, potrjujejo pravilno odločitev za nadaljevanje tega programa. Udeleženci so pohvalili brezplačno strokovno izobraževanje v njihovem okolju, pridobitev  uporabnega znanja z različnih področjih ter dobro organizacijo in počutje na vsakem srečanju. »Vse to smo spremljali z veseljem, saj ste nam obogatili življenje in popestrili naš vsakdanjik«, so dodali ob slovesu.

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST – MOST DO IZOBRAZBE

 • Udeležencem Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU-MI) omogočamo pridobivanje znanj, ki jim  olajšajo  vključitev v izobraževanje, obnavljanje in pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, splošno poučenost ter zmožnost iskanja in rabe pravih informacij. Pridobivajo znanja s področja socialnih odnosov, načinov komuniciranja in možnosti reševanja konfliktov. Spoznavajo vlogo odraslega v izobraževalnem sistemu, ugotavljajo svoje vrednote in možnosti sprejemanja drugačnosti.

 • Na srečanjih so se udeleženci učili različnih tehnik učenja in pomnjenja, spoznavali učne stile in osebnostne lastnosti, udeležili so se strokovnih ekskurzij z bogato zgodovinsko in kulturno tematiko. Ponovili so osnovne matematične operacije, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju, ter pridobivali znanje s področja tujih jezikov, predvsem angleščine in italijanščine. Naučili so se pisati prijave za delo, raziskovali možnosti iskanja zaposlitve ter pridobivali osnovna računalniška znanja. Med udeleženci so se spletle prijateljske vezi, ki so se ohranile tudi po končanem programu.

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST – BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ

 • Tudi ta program  je razvil Andragoški center Slovenije in je namenjen razvijanju temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Glavni cilj je pomagati staršem pri spoznavanju načinov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo, razvijanje sodelovalnega učenja, hkrati pa starši osvežujejo tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih težav. Spodbuja se razvijanje bralne kulture ter sprejemanje dejstva, da je učenje sestavni del življenja.

 • Ljudska univerza je v sodelovanju z osnovnimi šolami izvedla 3 oblike Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj. Na srečanjih smo se na zabaven način učili računanja, branja, spoznavanja ožjega in širšega bivalnega okolja, praznike, barvali pirhe, izdelovali maske, buče in voščilnice. Na praktičen način smo ugotavljali pomen telesne aktivnosti in zdravega življenja. Sprehodili smo se po bližnji okolici in opazovali njene znamenitosti. Obiskali smo knjižnico, gledališče in živalski vrt. Otroci na svet gledajo kot na nekaj novega in izjemno razburljivega.  Nimajo predsodkov in radi povedo, kar mislijo.  Njihove ideje so izjemne in njihova pripravljenost za aktivnosti, ki jih zanimajo, neverjetna.  Otroci in njihovi starši so na delavnicah mnogokrat presenetili celo sami sebe. Odkrivali so čudovit svet medsebojnega sodelovanja in bili izjemno ponosni, da lahko ustvarjajo skupaj.

 

Projekt se je zaključil 30. 6. 2013.

Projekt Dvig ravni pismenosti sta sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

Anchor 22

Postala sem del slovenske družbe

 

Javni razpis za izvedbo pilotnih programov spodbujanja socialne vkljucenosti posebnih ciljnih skupin, državljanov tretjih držav, št. 430-1620/2011.

Na LUNG-u (Ljudski univerzi v Novi Gorici) je potekal program Postala sem del slovenske družbe, ki je bil namenjen ženskam, državljankam tretjih držav, nečlanic Evropske unije. Spodbujal je njihovo socialno vključenost ter vključenost na trg dela.

Financiran je bil s sredstvi Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in s sredstvi Ministrstva za notranje zadeve RS.

Program je bil zastavljen interaktivno, z aktivno udeležbo mentorice, svetovalke in udeleženk, ki so prihajale s Tajske, Tajvana, iz Mehike, Bosne in Hercegovine, Makedonije, s Kosova in iz Ukrajine. Aktivnosti so se pričele meseca avgusta 2012 in so se nadaljevale vse do meseca februarja 2013. Udeleženke programa so pridobivale socialne veščine in se tako lažje vsakodnevno vključevale v okolje, kjer bivajo. Spoznavale so možnosti in specifike zaposlovanja v Sloveniji, se učile osnov slovenskega jezika, razvijale splošno računalniško in digitalno pismenost ter osvajale potrebna znanja za pisanje življenjepisa in prošenj za delo. Osveščene so bile glede različnih brezplačnih možnosti informiranja, svetovanja, poklicne orientacije, samostojnega učenja in izmenjave znanj, vključevale so se v prostočasne aktivnosti, spoznavale slovensko zgodovino in kulturo, se udeležile ogledov turističnih znamenitosti regije in Ljubljane ter so imele delovno prakso na LUNG-u.

Program je potekal od 9. 7. 2012 do 9. 2. 2013.

Projekt je bil financiran s sredstvi Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sredstvi Ministrstva za notranje zadeve RS.

Anchor 23

Splošno neformalno izobraževanje odraslih (SNIO)

 

V letu 2011 smo bili s kvalitetno pripravljenimi programi uspešni na Javnem razpisu za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 2012 – 2014. Dvo in pol letni projekt je vključeval 11 različnih 50-urnih izobraževalnih programov in 31 izvedb le-teh. Izvedba projekta je bila financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.

 

Ob pripravi projekta smo programe oblikovali glede na lokalne potrebe našega kraja in glede na ciljno skupino – za aktivne odrasle, za starejše odrasle, za brezposelne in odrasle s posebnimi potrebami. Da je bila izvedba posameznih programov resnično namenjena v programu določeni ciljni skupini, smo pri izvedbi izobraževanj sodelovali s posameznimi društvi in organizacijami, s katerimi smo že ob prijavi projekta podpisali pismo o nameri za sodelovanje in izvajanje določenega programa.

 

Izvedbo izobraževanj smo skušali čim bolj približati ljudem, zato smo jih izpeljali na različnih lokacijah občin Brda, Kanal, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Občani so tako bogatili svoja znanja kar se da blizu doma.

 

Udeleženci so lahko izbirali med izobraževanji tujih jezikov, digitalno pismenostjo, izobraževanjem o socialnih in državljanskih kompetencah ter kulturni zavesti in izražanju.

 

V obdobju trajanja projekta smo na področju digitalnega opismenjevanja za začetnike izpeljali tri izvedbe izobraževalnega programa Tudi v sodobnem svetu se znajdem, katere so obiskovali predvsem starejši udeleženci, ki so se naučili osnov računalniške pismenosti. Za osebe z računalniškim predznanjem smo izpeljali tri izvedbe izobraževalnega programa Sem digitalno pismen – tako prihranim čas.

 

Na področju jezikovnega izobraževanja je bilo izpeljanih 9 izobraževalnih programov. Željni znanja italijanščine so se vključili v začetni izobraževalni program In contatto ali nadaljevalni izobraževalni program Andiamo avanti. Posamezniki, ki so aktivni na področju turizma so se vključili v nadaljevalni izobraževalni program turistične angleščine Welcome to Slovenia.

 

Starejši so jezikovno znanje pridobivali na tečajih angleškega jezika ABC angleščine za seniorje in v tečajih nemškega jezika ABC nemščine za seniorje. Vsebine programov so temeljile na osnovni ravni poznavanja angleškega in nemškega jezika in so se na teh osnovah nadgrajevala z vsebinami, ki so za udeležence najbolj aktualne.

 

Tri izvedbe izobraževalnega programa Francoske urice za popotnike – Francais pour voyager so bile namenjene tistim, ki jih zanimajo potovanja po francosko govorečih deželah. Željni znanja španščine pa so se vključili v izobraževalne programe španskega jezika Hablame.

 

Izobraževalni program Kako ohranjamo staro in sprejemamo novo: Včasih je luštno b`lo, dan`s pa… je temeljil na prebujanju in utrjevanju kulturne zavesti in izražanja.

 

Na LUNG-u se zavedamo pomembnosti vključevanja oseb s posebnimi potrebami v različne oblike izobraževanja, zato smo pripravili izobraževalni program z zanje primernimi vsebinami. Izobraževalni program Za zdravje in dobrobit – Vem, zmorem, udejanim je bil izpeljan za ŠENT, OZARO in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica.

 

V vse izvedbe zgoraj omenjenih izobraževalnih programov se je vključilo 495 udeležencev, ki so v vmesnih in končnih anketiranjih izkazali veliko mero zadovoljstva z vsebinami in izvedbami izobraževalnih programov.

Anchor 24

Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih 2012-14 (UVNPZ)

 

Skrito znanje je skriti zaklad

Neformalno pridobljeno znanje ima v družbi neprecenljivo vrednost in je pomembno dopolnilo k formalni izobrazbi. Prepoznano in priznano pomeni veliko gospodarsko pa tudi družbeno korist.

 

LUNG pri izvajanju aktivnosti projekta sodeluje z nekaterimi gospodarskimi organizacijami na Goriškem ter z Zavodom RS za zaposlovanje, OE Nova Gorica. V aktivnosti vrednotenja neformalno pridobljenega znanja se lahko vključi vsakdo, tudi vi.

Na LUNG vas bosta strokovni delavki BREZPLAČNO informirali, vam svetovali in vas vodili skozi postopke ugotavljanja, vrednotenja in potrjevanja neformalno pridobljenega znanja.

 

Partnerji v projektu:

Komunala Nova Gorica d. d.
Livarna Gorica d. o. o.
Zavod RS za zaposlovanje, OE Nova Gorica

 

Kotaktni osebi:

– svetovalka in vodja projekta: Ksenija Petek; (05) 335 31 19, ksenija.petek@lung.si

– informatorka: Mojca Špacapan; (05) 335 31 15, mojca.spacapan@lung.si

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Anchor 25

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2016 - 2019

 

Naslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica, Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Obdobje trajanja projekta: od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2019

Cilj projekta: s pomočjo različnih izobraževalnih programov razvijati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki imajo nižjo izobrazbo (OŠ, poklicno šolo, srednjo šolo) in so stari 45 let ali več (izjemoma manj), ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja.

 

V okviru operacije bomo na ravni konzorcija v obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2019 izvajali naslednje BREZPLAČNE programe:

 1. RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO) – osnovni tečaj računalništva (60 urni program). Več o programu si lahko preberete TUKAJ.

2. RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO) – tematski računalniški tečaji (50 urni programi). Več o programih si lahko preberete TUKAJ.

 • Internet – kje prežijo nevarnosti

 • Pametni telefoni in tablice – »Računalnik v žepu«

 • Internet in delo v oblaku

 • Digitalna fotografija – »Poglejmo skozi drugo oko«

 • Družbena omrežja

 • 3*e (e-davki, e-uprava, e-zdravstvo)

 • Program Excel – »Delo s preglednicami«

3. PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (SNIO) (50 urni programi). Več  o programih si lahko preberete TUKAJ.

 • Slovenski jezik je naš skupen jezik

 • Osnovni tečaj ITALIJANŠČINE – »Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan«

 • Osnovni tečaj ANGLEŠČINE –» Govorim angleško v službi in v družbi«

 • Nadaljevalni tečaj ITALIJANŠČINE- »Jezikovni korak naprej”

 • Nadaljevalni tečaj ANGLEŠČINE – »Jezikovni korak naprej«

 • Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju

 • Dobro počutje za kvalitetne korake

Napoved brezplačnih tečajev v oktobru 2018:

1. OSNOVNI TEČAJ DIGITALNE FOTOGRAFIJE: torek, 2. 10. 2018 ob 16.15

2. OSNOVNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA : ponedeljek, 8. 10. 2018 ob 16.15 

3. OSNOVNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA : ponedeljek, 22. 10. 2018 ob 8.30 (predavanja bodo potekala dopoldan in popoldan)

4. TEČAJ UPORABA PAMETNIH TELEFONOV IN TABLIC: ponedeljek, 15. 10. 2018 ob 16.15

5. OSNOVNI TEČAJ ANGLEŠČINE: sreda, 24. 10. 2018 ob 16.15

 

Tečaji bodo potekali na Ljudski univerzi Nova Gorica, dvakrat tedensko (3 šolske ure).

Dodatne informacije in kontaktne osebe:

Milena Cotič, tel.: 05 335 3111,  e-pošta: milena.cotic@lung.si

Alenka Podgornik, tel.: 05 335 3114,  e-pošta: alenka.podgornik@lung.si

Seznam programov, ki jih bo izvajal Posoški razvojni center, je objavljen na njihovi spletni strani.

Seznam programov, ki jih bodo izvajali na Medpodjetniškem izobraževalnem centru – MIC (Šolski center Nova Gorica) je objavljen na njihovi spletni strani.

V letu 2017 smo na LUNG-u izvedli naslednje programe:

1. Računalniška pismenost za odrasle (RPO) (3 izvedbe)

2. Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO):

 • Digitalna fotografija – “Poglejmo skozi drugo oko” (2 izvedbi)

 • Program Excel – “Delo s preglednicami” (2 izvedbi)

 • Uporaba pametnih telefonov in tablic – “Računalnik v žepu” (1 izvedba)

 • Internet in delo v oblaku ( 2 izvedbi)

3. Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO):

 • začetni tečaj ITALIJANŠČINE – “Osnove uporabe italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan” (3 izvedbe)

 • začetni tečaj ANGLEŠČINE – “Govorim angleško v službi in v družbi” (2 izvedbi)

 • Dobro počutje za kvalitetne korake (1 izvedba)

V letu 2016 smo na LUNG-u izvedli naslednje programe:

 • Računalniška pismenost za odrasle (3 izvedbe)

 • Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO): Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan (2 izvedbi), Govorim angleško v službi in v družbi (1 izvedba) in Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju (1 izvedba)

 

Tečajev se je udeležilo 88 zadovoljnih udeležencev.

 

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Anchor 26

Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav (Celje, Novo mesto)

 

Ljudska univerza Nova Gorica je v letu 2013 pričela z izvajanjem Programa vzpodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav s poudarkom na pomenu vseživljenjskega učenja v Celju in Novem mestu z naslovom Zavedaj se bogastva različnosti – spoznaj in zaživi ga.

 

Program se je izvajal v Zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) v Celju in Novem mestu ter na širši nacionalni ravni z glavnim namenom:

 • vzpodbujanja medsebojnega spoznavanja in razumevanja med državljani tretjih držav in slovenskimi državljani na več nivojih družbenega življenja (med zaporniki, osebjem v ZPKZ ter celotno slovensko družbo),

 • sodelovanja med različnimi kulturami,

 • osveščanja o pomembnosti medkulturnega dialoga,

 • spoznavanju različnosti kultur,

 • promocije etnične raznolikosti z nastalo publikacijo,

 • izboljšanju začetne integracijske stopnje v integracijskem procesu državljanov tretjih držav ter

 • prepoznavanju vseživljenjskega učenja v povezavi z različnimi področji vsakdanjega življenja kot enega  glavnih elementov vzpostavljanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav.

 

V ta namen so se v ZPKZ izvajale številne programske aktivnosti v katere so se vključevali slovenski državljani in državljani tretjih držav, ki so prestajali zaporno kazen v omenjenih ZPKZ. Kot rezultat ter aktivnosti smo pripravili posebna večjezična publikacija z namenom vzpodbujanja medkulturnega dialoga na nacionalni ravni.

Program se je zaključil 30. 6. 2014.

Kontaktna oseba: Mojca Špacapan, (05) 335 31 15, mojca.spacapan@lung.si

 

Program je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav – letni program 2012 in iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Anchor 27

VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA za brezposelne

 

Storitve vseživljenjske karierne orientacije na LUNG-u opravljamo za brezposelne znotraj Območne službe Nova Gorica. Koncesijo za opravljanje storitev za trg dela smo prejeli junija 2016, podelilo pa nam jo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za iskalce zaposlitve izvajamo delavnice, ki so prilagojene potrebam udeležencev. V sklopu koncesije se izvajajo delavnice tipa C1 – Kariera po petdesetem, delavnice tipa C2 – Učinkovit nastop na trgu dela in delavnice tipa D – Svetovalnica. Koncesija nam je bila podeljena za določen čas 3 let, do konca leta 2018.

Več informacij o delavnicah najdete v zgibankah:

Delavnica tipa C1 – Kariera po petdesetem

Delavnica tipa C2 – Učinkovit nastop na trgu dela

Delavnica tipa D – Svetovalnica

 

Kontaktni osebi:

Anja Nemec, tel. 031 681 164 oz. 05 335 3100, anja.nemec@lung.si

Mojca Špacapan, tel. 05 335 3113, mojca.spacapan@lung.si

Anchor 28

EDU+ TENERIFE marec 2022

 

Predstavniki Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZISSS) smo se med 7. in 12. marcem 2022 udeležili mobilnosti v projektu Erasmus+ K1. Naša gostiteljska organizacija je bila EDOPLUS s sedežem na Tenerifih, Kanarskih otokih v Španiji.

EDUPLUS je neprofitna organizacija, članica konzorcija organizacij TENERIFE COURSES. Spodbuja preobrazbo in izboljšanje družbe z izobraževanjem, kulturo, ekologijo in sodelovanjem državljanov. Omogoča sodelovanje med izobraževalci in drugimi strokovnjaki za razvoj in promocijo aktivnih metodoloških načinov učenja. Razvija idejo o uravnoteženem odnosu med lokalno in mednarodno skupnostjo. Njihov moto je: »Misli globalno, deluj lokalno.«

Na mobilnosti smo obogatili svoje znanje na področju »učenja v naravi«. Skupaj z gostitelji in skupino učiteljev iz Italije smo spoznavali, kako naše navade vplivajo na onesnaževanje okolja. Z lovom na zaklad v središču mesta La Laguna smo spoznavali igrifikacijo – učenje na podlagi iger, ob pohodu na Atlantski obali v Punta del Hidalgo smo se podučili o različnih tehnikah aktivnega učenja v naravi. Obiskali smo SOS Children’s Village, se udeležili ustvarjalnih delavnic izdelovanja sveč iz čebeljega voska, izdelave zidakov in lepila iz naravnih vulkanskih materialov, pripravljali bloke iz slame ipd. Pogovarjali smo se o terapiji oseb s posebnimi potrebami oz. težavami v duševnem razvoju s pomočjo konj. Nastanek kanarskih otokov, živalstvo in rastlinstvo otoka in zgodovino smo usvajali preko ustvarjalnih tehnik s sprehodom skozi čudovit gozd Anaga. Obiskali smo permakulturno učno kmetijo El Mato, spoznavali osnove permakulture kot filozofije in načina življenja. Zadnji dan smo se odpravili še v nacionalni park Teide z ogledom 3719 m visokega vulkana El Teide.

Udeleženci smo si zadali nalogo, da naša spoznanja prenesemo v svoje kolektive ter pripravimo pet različnih programov na letnem srečanju zaposlenih našega združenja. S skupinskim vrednotenjem vseh aktivnosti smo zaključili obisk na Tenerifih, nadaljevali pa bomo torej doma. Ob vsem tem pa razmišljamo in načrtujemo že naše naslednje mobilnosti.

Anchor 29
bottom of page