top of page
03_foto za bannerje_kolktiv zgornja_edited.jpg

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Vaše podatke bomo uporabili izključno za namene obveščanja o naših izobraževanjih/dogodkih ter za obvestila, povezana z našo dejavnostjo in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2, ZPT-1B in GDPR.

 

1. Upravljavec

Uradno ime podjetja:  LUNG – Ljudska univerza Nova Gorica

Sedež podjetja: Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Odgovorna oseba v podjetju: Nada Uršič Debeljak, direktorica

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju: doc. dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var.
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: miha.dvojmoc@infocenter.si, tel.: +386 31 692 524

 

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte o naših storitvah, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo

 • naslov elektronske pošte,

 • ime,

 • priimek,

 • podjetje,

 • telefonsko številko,

 • spol.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

 

3. Iznos

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

 

4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

 

5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

 • vpogled,

 • popravek,

 • popoln izbris,

 • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,

 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

 

Pravno obvestilo

Vse vsebine, objavljene na www.lung.si so last LUNG – Ljudske univerze Nova Gorica in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja LUNG-a se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. LUNG ni odgovorna za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani www.lung.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. LUNG si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani www.lung.si.

bottom of page