top of page
_DSC8084.jpg

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti

Ljudska univerza Nova Gorica se zavezuje omogočati dostopnost za svoje spletišče v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesti www.lung.si, za katerega skrbi Ljudska univerza Nova Gorica.

Stopnja skladnosti

Zaradi spodaj navedenih izjem ocenjujemo, da je spletišče www.lung.si delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile z dodatnim vtičnikom obiskovalcem omogočene nekatere prilagoditve, kot so:

 • izbira velikosti pisave,

 • izbira razmika besedila,

 • sprememba kontrasta barv,

 • vse povezave so barvno označene,

 • ustavljanje animacije,

 • spremembe oblike kazalca,

 • skrivanje slik,

 • funkcija »prijazno do disleksije«,

 • prilagoditev razmika med vrsticami,

 • nasičenost,

 • poravnava besedila.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Ljudske univerza Nova Gorica redno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,

 • različne tabele s podatki,

 • vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila,

 • video vsebine nimajo ustreznih podnapisov, transkriptov ali zvočnih opisov, prav tako nekatere video vsebine nimajo podnapisov, ki so berljivi z bralniki ter video posnetki, ki zaradi nesorazmernega bremena niso opremljeni z znakovnim jezikom in s podnapisi.

 

 

NESORAZMERNO BREME

 

Spletišče v celoti ni prilagojeno za ranljive. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavod. Zavod nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika. Vse informacije iz spletišča so uporabnikom dostopne tudi na druge načine (telefonsko, osebni obisk). Fotografije na spletnem mestu so dekorativne oziroma zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih alternativnih besedil.

 

Zavod nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za zavod nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik. Poleg tega pa je veliko vsebine takšne, ki se nenehno spreminja in bi bilo težko zagotavljati ažurnost prilagoditev. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga zavod ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo. Iz enakega razloga niso optimalni skenirani dokumenti v PDF obliki.

 

Razlog delne dostopnosti je ocenjeno nesorazmerno breme.

Zunanji obiskovalci, vključno z ranljivimi osebami, svoj obisk najavijo na telefonski številki 05 33 53 100 ali na el. naslov: www.lung.si in vstopajo v prostore Ljudske univerze Nova Gorica.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 20. 4. 2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču, kljub prizadevanjem, da bi bilo le-to čim bolj dostopno in uporabnikom prijazno, lahko naletijo na težave z dostopnostjo. Obvestila o morebitnih neskladnostih objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ljudska univerza Nova Gorica

Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica

Elektronska pošta: info@lung.si

(Telefon: 05 33 53 100)

 

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog za zakasnitev odgovora. 

Nadzor nad izvajanjem določb  5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za javno upravo

Uprava RS za informacijsko varnost

Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

gp.uiv@gov.si

www.uiv.gov.si

bottom of page