top of page
04_foto za bannerje_npk cerfifikati.jpg

PRIDOBITEV NPK CERTIFIKATA

Svojo poklicno usposobljenost izkažite s certifikatom.

Kontaktna oseba

Mojca Špacapan

Organizatorka izobraževanja odraslih

05 335 31 13, 030 386 768

Opravite izpit NPK in si zagotovite večjo možnost zaposlitve ali boljše možnosti za napredovanje. 

"Na izpit sem se prijavila, ker so se spremenile zahteve na mojem delovnem mestu. Izpita sem se bala, vendar so me nanj zelo dobro pripravili in sem ga tudi uspešno opravila. Dobra Izkušnja."

Mira R.

udeleženka na izpitu NPK računovodja

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE - NPK

Kaj je NPK?

Je formalno priznana usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.

Znanja in delovne spretnosti pridobimo na različnih mestih in na najrazličnejše načine, tudi zunaj šolskih klopi. Ni pomembno, kako smo znanja pridobili, le potrditi jih moramo z ustreznimi dokazili in pred komisijo.

Po uspešnem preverjanju in potrjevanju znanja posameznik prejme javno listino, ki se imenuje certifikat in izkazuje poklicno kvalifikacijo.

 

Komu je namenjen NPK?

Vsem, ki so skozi življenje pridobili različne poklicne kompetence in želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe  oz. končati formalni izobraževalni program.

Na LUNG-u organiziramo priprave (usposabljanje) ter preverjanje in potrjevanje za NPK:

Postopek pridobivanja certifikata NPK se v splošnem deli na tri sklope:

 1. oddaja vloge za pridobitev NPK pri izvajalcu preverjanj in potrjevanj NPK,

 2. svetovanje kandidatu za NPK in sestavljanje zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja itd.),

 3. preverjanje in potrjevanje NPK.

NPK
socialni
oskrbovalec
na domu

NPK
knjigovodja

NPK
računovodja

Anchor 1

Pridobitev NPK certifikata
SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Pogoj za pristop k izpitu oz. preverjanju:

 • izpit lahko opravljajo kandidati, ki imajo najmanj končano osnovno šolo,

 • 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami,

 • starost najmanj 21 let,

 • opravljen 150-urni program socialni oskrbovalec na domu,

 • izdelano zbirno mapo.

Kaj mora zbirna mapa vsebovati:

 • predstavitev kandidata in izpolnjevanje posebnih pogojev,

 • europass življenjepis ter ročno napisan življenjepis s poudarkom na izkušnjah z oskrbovanjem oseb,

 • delovne izkušnje kandidata: dokazilo o delovnih izkušnjah (delavska knjižica oz. izpis od ZPIZ-a, pogodba o delu, referenčno pismo, opis del …),

 • izobraževanja in usposabljanja: potrdila o udeležbi in/ali zaključku izobraževalnega programa (kandidat mora predložiti potrdila, ki jih navaja v življenjepisu in se vsebinsko povezujejo s kvalifikacijo):

  • spričevala;

  • diplome;

  • druga dokazila o opravljenih študijskih obveznostih,

  • potrdilo izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno zaključenem izobraževanju;

 • reference: če kandidat v življenjepisu navede izkušnje s strokovnega področja, pridobi referenčna pisma bivših delodajalcev ali strank. 

NPK katalog SOND

Pridobitev NPK certifikata
KNJIGOVODJA/KNJIGOVODKINJA

Pogoj za pristop k izpitu oz. preverjanju:

 • izpit lahko opravljajo kandidati, ki imajo najmanj srednjo poklicno izobrazbo,

 • izdelana zbirna mapa.

Obvezne priloge:

 • prijava v postopek za preverjanje ali potrjevanje, 

 • dokazilo o dokončani najmanj srednji poklicni izobrazbi,

 • življenjepis (Europass CV - Evropski življenjepis).

Neobvezne priloge:

 • dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah na področju knjigovodstva (potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela …),

 • potrdila  o udeležbi na usposabljanjih, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti knjigovodja, ki jih je kandidat pridobil v državah EU.

Uporabne povezave:

Anchor 3

Pridobitev NPK certifikata
RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA

Pogoj za pristop k izpitu oz. preverjanju:

 • izpit lahko opravljajo kandidati, ki imajo najmanj srednjo poklicno izobrazbo,

 • izdelana zbirna mapa.

 

Obvezne priloge:

 • prijava v postopek za preverjanje ali potrjevanje, ​​

 • dokazilo o dokončani najmanj srednji poklicni izobrazbi,

 • življenjepis (Europass CV - evropski življenjepis).

Neobvezne priloge:

 • dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah na področju računovodstva (potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela …),

 • potrdila  o udeležbi na usposabljanjih, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti knjigovodja, ki jih je kandidat pridobil v državah EU.

Uporabne povezave:

Anchor 2
Anchor 4
bottom of page