top of page
04_foto za bannerje_npk cerfifikati.jpg

DVOJNIK SPRIČEVALA

Kako dobim dvojnik spričevala?

 

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV NADOMESTNEGA SPRIČEVALA – (DVOJNIKA SPRIČEVALA)

V skladu s 36. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS št. 59/2012) imetnik, ki izgubi spričevalo oziroma obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči ali odtuji oziroma ponaredi, mu šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi vloge, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine.

 

Organizatorki izobraževanja odraslih, ki skrbi za posamezni program na LUNG-u osebno prinesite (ali pošljite po ustrezni poštni poti) VLOGO, ki naj poleg osebnih podatkov vsebuje tudi letnico izdaje izgubljenega dokumenta oz. letnico vpisa in zaključka šolanja.

Priporočamo uporabo pripravljene VLOGE za izdajo izpisa iz evidence.

Plačilo izdaje posameznega izpisa iz evidence je 20,00 €.

Cena za izpis iz evidence je bila potrjena na seji sveta Ljudske univerze Nova Gorica. Cena velja za en izpis. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča. Ustrezen znesek nakažite na transakcijski račun:

Ljudske univerze Nova Gorica: 01284-6030717018

Namen plačila: plačilo izpisa iz evidence

Izpis iz evidence (dvojnik) vam bo po prejemu vloge in potrebnih dokazil izdan osebno v roku 8 dni oz. najkasneje v roku 30 dni. Pred izročitvijo Izpisa iz evidence morate potrditi svojo istovetnost s podatki na izdanem dvojniku. S seboj prinesite osebni dokument.

bottom of page