top of page
04_banner_tecaj 2.jpg

Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc 2018-2022

Anchor 1

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC V DOLINI SOČE II

 

Ljudska univerza je v letu 2018 pričela tudi z novim projektom “Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022”. Vodilni partner projekta izbran na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je Posoški razvojni center. Projekt se bo izvajal od 17. septembra 2018 do 31. oktobra 2022 v okviru konzorcija, ki ga sestavljajo Posoški razvojni center (PRC) kot vodilni partner, Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG) in Šolski center Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center (MIC).

 

Cilj projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter s pomočjo različnih izobraževalnih programov izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA iz Evropskega socialnega sklada in REPUBLIKA SLOVENIJA (MIZŠ).

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

Naslov operacije: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022
Naslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Obdobje trajanja projekta: od 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022
Vrednost projekta: 999.924,76 EUR

V okviru razpisnega obdobja projekta je predvideno, da bo LUNG izvajal različne programe:

Neformalni izobraževalni programi za odrasle – NIPO (60 ur)

 • SPORAZUMEVANJE V SLOVENSKEM JEZIKU

 • ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA – ZA ZAČETNIKE

 • ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA – OSVEŽITVENI TEČAJ

 • ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA – VMESNA RAVEN 1

 • ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA – VMESNA RAVEN 2

 • ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA – SPORAZUMEVALNI PRAG 1

 • ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA – SPORAZUMEVALNI PRAG 2

Tečaji za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (60 ur)

 • DOBRA KOMUNIKACIJA – DOBRI ODNOSI

 • ZDRAVI IN VITALNI

Tečaji za pridobivanje digitalnih kompetenc – RDO (50 ur)

 • DIGITALNA MINEŠTRA (vsakega po malem za učinkovito delo z računalnikom – Word, Excel, PowerPoint predstavitve, e-pošta, internet, spletna trgovina, e-zdravje …)

 • ABC UPORABA EXCELA

 • DIGITALNA FOTOGRAFIJA za začetnike

 • FOTOGRAFSKI POTEPI (nadaljevalni tečaj)

 • USTVARJANJE ALBUMOV IN KOLAŽEV

 • POVEŽIMO PAMETNI TELEFON IN RAČUNALNIK

 • KAJ DOBREGA PONUJA SPLET?

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost – UŽU (120 ur)

UŽU Most do izobrazbe: Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj, in želijo nadaljevati šolanje ali se že izobražujejo.

Začetna integracija priseljencev (180 ur)

Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Ciljna skupina so priseljenci, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Računalniška pismenost za odrasle – RPO (60 ur)

Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost. Ciljna skupina so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

 

Program priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

 

Nacionalna poklicna kvalifikacija – socialni oskrbovalec na domu (150 ur)

Vabilo k udeležbi v okviru Projekta pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022 v avdio obliki, ki se je predvajalo tako na Radiu Robin kot na Radiu 1 lahko poslušate:

V okviru Projekta “Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022” izvajamo tečaje po spodaj navedenih urnikih:

Leto 2019:

 1. – Dobra komunikacija – Dobri odnosi: URNIK

 2. – Dobra komunikacija – Dobri odnosi: URNIK

 3. – Dobra komunikacija – Dobri odnosi: URNIK

 4. – Dobra komunikacija – Dobri odnosi: URNIK

 5. – Nemščina za popolne začetnike: URNIK

 6. – Nemščina za popolne začetnike: URNIK

 7. – Digitalna mineštra: URNIK

 8. – Digitalna mineštra: URNIK

 9. – Digitalna mineštra: URNIK

 10. – Osvežitvena angleščina A1 – URNIK

 11. – Fotografski potepi – URNIK

 12. – ABC uporabe Excela: URNIK

 13. – ABC uporabe Excela: URNIK

 14. – Italijanščina za popolne začetnike: URNIK

 15. – Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe: URNIK

 

Leto 2020:

 1. – Dobra komunikacija – Dobri odnosi: URNIK

 2. – Digitalna mineštra: URNIK

 3.  – ABC uporabe Excela: URNIK

 4.  – Italijanščina za popolne začetnike: URNIK

 5. – Nemščina za popolne začetnike: URNIK

 6. – Angleščina za popolne začetnike: URNIK

 7.  – Nemščina za popolne začetnike: URNIK

 8. – Digitalna fotografija: URNIK

 9.  – Angleščina – vmesna raven 1: URNIK

 10. – Angleščina za popolne začetnike: URNIK

 11. – Digitalna fotografija: URNIK

 12. – PP NPK Socialni oskrbovalec na domu: URNIK teorija, URNIK praksa + izpit NPK SOND (29. 7. 2020)

 13.  – Angleščina – vmesna raven 1: URNIK

 14. – Osvežitvena angleščina A1: URNIK

 15. – Nemščina za popolne začetnike: URNIK

 16. – Začetna integracija priseljencev: URNIK

 17. – ABC uporabe Excela: URNIK

 18. – Digitalna mineštra: URNIK

 19. – Digitalna fotografija: URNIK

 20. – Nemščina za popolne začetnike: URNIK

 21. Računalniška pismenost za odrasle: URNIK

 22. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe: URNIK

 

Leto 2021:

 1. ABC uporabe Excela jesen 2021: URNIK

 2. Digitalna mineštra: URNIK

 3. Digitalna fotografija: URNIK

 4. ABC uporabe Excela: URNIK

 5. Fotografski potepi, jesen 2021: URNIK

 6. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe: URNIK

 7. Sporazumevanje v slovenskem jeziku: URNIK

 8. Angleščina za popolne začetnike: URNIK

 9. Angleščina za popolne začetnike: URNIK

 10. Italijanščina za popolne začetnike: URNIK

 11. Ruščina za popolne začetnike: URNIK

 12. Dobra komunikacija – dobri odnosi: URNIK

 13. Osnove italijanščine – osvežitveni tečaj, jesen 2021: URNIK

 14. Program priprave na izpit iz slovenskega jezika: URNIK

 15. Izpit iz slovenščine na osnovni ravni: 19. 5. 2021

 

Predvidene izvedbe za leto 2022:

Izvedbe za leto 2022 so predvidene po spodnjih urnikih.

 1. Italijanščina za popolne začetnike: URNIK

 2. Osvežitvena angleščina A1: URNIK

 3. Dobra komunikacija – dobri odnosi: URNIK

 4. Digitalna fotografija: URNIK

 5. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe: URNIK

 6. Fotografski potepi: URNIK

 7. Računalniška pismenost za odrasle: URNIK

 

Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Namen razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujemo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA iz Evropskega socialnega sklada in REPUBLIKA SLOVENIJA (MIZŠ).

Kontakt: Neža Grillo, 051 607 259, neza.grillo@lung.si.

mladi 2.jpg

Karierni center
za mlade -  Karierni plac

 

bottom of page