top of page
04_banner_tecaj 2.jpg

Večgeneracijski center Goriške - Svetla stran življenja

11_logo VGC goriske odtenki sive-01.png

VEČGENERACIJSKI CENTER GORIŠKE – SVETLA STRAN ŽIVLJENJA

Vodilni partner: Ljudska univerza Nova Gorica

Ostala partnerja: Posoški razvojni center, Ljudska univerza Ajdovščina

Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2017 – 30. 9. 2021

Spletna stran: http://www.vgcgoriske.si/

Kontakt VGC Goriške: 05 335 31 18, 040 734 101, info@vgcgoriske.si

Poglej KOLEDAR DOGODKOV Večgeneracijskega centra Goriške.

 

Vse aktivnosti in dogodki VGC Goriške so BREZPLAČNI.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad sta v letih 2017–2021 sofinancirala projekt Večgeneracijski center (VGC) Goriške – Svetla stran življenja. Glavni cilj projekta je nuditi vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ter preprečevanje zdrsa v socialno izključenost in revščino. Od 1. 10. 2021 projekt sofinancira Mestna občina Nova Gorica.

Glavni cilji projekta:

 • poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;

 • ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;

 • opolnomočiti ranljive ciljne skupine;

 • vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);

 • okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.

Ciljne skupine:

 • družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,

 • osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,

 • starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,

 • družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,

 • otroci in mladi s posebnimi potrebami,

 • migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,

 • enostarševske družine,

 • invalidi.

Vsakodnevno bodo v okviru Večgeneracijskega centra Goriške na več lokacijah v regiji potekale brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da bodo čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin.

Večgeneracijski center Goriške predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti centra so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Vključitev uporabnikov v vse dejavnosti Večgeneracijskega centra Goriške je prostovoljna in brezplačna.

Vodja projekta VGC Goriške: Tanja Krpan, 05 335 31 18, tanja.krpan@lung.si.

Projekt sofinancira Mestna občina Nova Gorica.

ministrstvo za izobrazevanje1.png
EU_socialni sklad1.png
logo MONG ČB grb-napis JPG.jpg
temeljne kompetence.jpg

Skupaj v DIGITALNI svet

bottom of page