top of page
04_banner_tecaj 2.jpg

Samozavestno Kritično Odgovorno Kreativno
 V DIGI PRIHODNOST

Anchor 1
MDP.png

Ponosni in veseli smo, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo tudi tokrat odobrilo projekt s področja digitalnega opismenjevanje z naslovom Samozavestno Kritično Odgovorno Kreativno  V DIGI PRIHODNOST.

Projekt je Ljudska univerza Nova Gorica pripravila skupaj z UPI Žalec.

V okviru projekta bomo v obdobju od julija 2024 do vključno oktobra 2025 posameznikom, ki so starejši od 30+, omogočili pridobivanje digitalnih kompetenc ter preko tega dvigovanje njihovih možnosti za konkurenčnost na trgu dela, sledenje tehnološkemu napredku ter vključevanje v digitalno družbo.

Ob tem bomo zagotavljali enake možnosti vključitve za vse, ne glede na njihovo ozadje, ter s tem prispevali k digitalni inkluziji in razvoju sodobne družbe.

V okviru programov digitalne pismenosti se izvajata Program osnovnega digitalnega usposabljanja in Program naprednega digitalnega usposabljanja. Posamezen program traja 10 pedagoških ur.

Ljudska univerza Nova Gorica bo v projektnem obdobju v občinah Nova Gorica, Kanal, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Brda organizirala skupaj 86 izvedb.

Programa sledita smernicam DigiComp 2.2 in pokrivata vseh 5 področij digitalnih kompetenc. V oba izobraževalna programa (osnovni in napredni) je vključenih in bo skozi neformalni izobraževalni proces obravnavanih 21 digitalnih kompetenc.

V programih neformalnega izobraževanja »Skok v digi prihodnost« je predvidena predstavitev 15-ih različnih digitalnih storitev.

 

Kandidati bodo razporejeni v dva različna programa usposabljanja glede na rezultat obveznega predhodnega testiranja z uporabo Europass vprašalnika Preizkusite svoja digitalna znanja in spretnosti (izpolnitev vprašalnika je obvezen del programa tudi ob koncu vsakega tečaja za vsakega udeleženca):

1. PROGRAM OSNOVNEGA DIGITALNEGA USPOSABLJANJA

je namenjen tistim, ki digitalnih kompetenc še nimajo ali je njihova stopnja trenutnih kompetenc nizka. Zaželeno je predznanje uporabe računalnika z miško in tipkovnico.

Udeležencem, ki računalnika še niso uporabljali, bodo predstavljene tudi osnove delovanja in uporabe računalnika ali pametnega telefona.

2. PROGRAM NAPREDNEGA DIGITALNEGA USPOSABLJANJA

je namenjen tistim, ki osnovne digitalne kompetence že imajo in računalnik ali pametni telefon uporabljajo na dnevni bazi (npr. uporaba spleta, urejanje besedilnih datotek itd.)

 

Udeležencem bodo predstavljene razširjene in bolj napredne vsebine kot pri osnovnem programu. Prikazani bodo tudi različni triki in različne uporabne digitalne tehnologije za optimizacijo dela z računalnikom ali pametnim telefonom.

 

 

VSEBINA

  • Informacijska in podatkovna pismenost

Brskanje, iskanje in filtriranje podatkov, informacij teh digitalnih vsebin

Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin

Upravljanje podatkov, informacij in digitalnih vsebin

 

  • Komuniciranje in sodelovanje

Interakcija z uporabo digitalnih tehnologij

Deljenje informacij in vsebin z uporabo digitalnih tehnologij

Državljansko udejstvovanje z uporabo digitalnih tehnologij

Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij

Spletni bonton

Upravljanje digitalne identitete

 

  • Ustvarjanje digitalnih vsebin

Razvoj digitalnih vsebin

Umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin

Avtorske pravice in licence

 

  • Varnost

Skrb za varnost naprav

Varovanje osebnih podatkov in zasebnosti

Skrb za zdravje in dobrobit

Varstvo okolja

 

  • Reševanje problemov

Reševanje tehničnih težav

Ugotavljanje potreb in opredelitev tehnoloških odzivov

Ustvarjalna uporaba digitalne tehnologije

Prepoznavanje vrzeli v digitalnih kompetencah

             

 

Ciljna skupina razpisa so odrasli prebivalci RS brez digitalnih kompetenc ali z že osvojenimi osnovnimi digitalnimi kompetencami. Udeleženec neformalnega izobraževanja je lahko oseba, ki je na dan prijave na neformalno izobraževanje stara 30 let ali več in je prebivalec RS.

 

Partnerji
Ljudska univerza Nova Gorica
UPI – ljudska univerza Žalec
 

 

Kontaktna točka za pomoč, informacije in prijave
Kontaktna točka za dodatno pomoč udeležencem deluje na sedežu LUNG, Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica:

od ponedeljka do petka: 9.00-11.00

ob sredah: 15.00-17.00

elektronska pošta: mojca.spacapan@lung.si

telefon: 05 335 31 13 ali 030 386 768 

Termini izvedbe (predvideni datumi pričetka tečajev)

Lokacija: Nova Gorica

Julij:

2. 7. 2024, popoldan

3. 7. 2024, popoldan - ODPADE

8. 7. 2024, popoldan

15. 7. 2024, dopoldan

22. 7. 2024 dopoldan

29. 7. 2024 popoldan

30. 7. 2024 popoldan

 

Lokacija: Kanal

21. 8. 2024 popoldan

Lokacija: Miren - Kostanjevica

Lokacija: Brda

Lokacija: Renče – Vogrsko

Lokacija: Šempeter - Vrtojba

 

Financerji

Projekt sofinancira Evropska unija in Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

#digiSI

temeljne kompetence.jpg

Temeljne kompetence 2023-2029

bottom of page