top of page
04_foto za bannerje_npk cerfifikati.jpg

IZPIT IZ SLOVENŠČINE

Pridobite certifikat iz znanja 

slovenščine

 

Brez znanja slovenščine ne gre več. Na LUNG-u lahko opravite izpit iz slovenščine na vstopni ravni - A1 in na osnovni ravni - A2/B1. Izpitni roki se odvijajo večkrat letno, nudimo tudi priprave.

Kontaktna oseba

Barbara Fajdiga Perše

Organizatorka izobraževanja odraslih

05 335 31 15, 040 875 995

IZPIT NA VSTOPNI RAVNI - A1

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko FF Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni (A1), in sicer po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpit je namenjen vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (npr. za delo).

Izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni je sestavljen iz štirih delovVzorčni izpit in ocenjevanje na vstopni ravni si lahko ogledate tukaj.

IZPITNI ROKI v 2024: 

 • 28. junij 2024

 • 11. oktober 2024

IZPIT NA OSNOVNI RAVNI - A2/B1

Z uspešno opravljenim izpitom na osnovni ravni kandidat dokaže, da

 • se lahko v veliki meri samostojno sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob vsakdanjih temah,

 • razume bistvene informacije v krajših, enostavnih zapisanih in govorjenih besedilih,

 • zna ob navodilih napisati krajše besedilo za vsakdanjo rabo,

 • je njegovo govorno in pisno izražanje sicer preprosto, a dovolj ustrezno in pravilno, tako da sporazumevanje poteka nemoteno.

Izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni je sestavljen iz štirih delovVzorčni izpit in ocenjevanje na osnovni ravni si lahko ogledate tukaj.

IZPITNI ROKI v 2024: 

 • 13. maj 2024 (vsa mesta so zasedena)

 • 19. junij 2024 (čakalni seznam)

 • 17. september 2024

 • 18. november 2024

 

PRIJAVA NA IZPIT

 • pred prijavo pokličete na LUNG, da si rezervirate mesto,

 • prijavite se najmanj 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom, odjavite pa najkasneje 2 dni pred izvedbo,

 • izpolnjeno in podpisano prijavnico nam po pošti pošljite na naslov Ljudska univerza Nova Gorica, Cankarjeva ul. 8, 5000 Nova Gorica,

 • prijave za izpit sprejemamo na posebnem obrazcu: PRIJAVNICA ZA IZPIT.

 • ob prijavi morate poravnati stroške opravljanja izpita, ki znašajo za vstopno raven 133,00 EUR, za osnovno raven pa 162,00 EUR. Stroške poravnate preko položnice, ki vam jo bomo poslali po e-pošti ali na naslov stalnega prebivališča,

 • kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika, morajo ob prijavi predložiti ustrezno potrdilo,

 • ob prijavi vas bomo seznanili s potekom izpita - nudimo tudi podporo pri pripravi na izpit.

"Nisem hotela na izpit, ampak morala sem. Slovenščina je težka, še dobro, da sem šla na tečaj. Vesela sem, da sem naredila izpit in imam spet službo."

Ariana D.

Udeleženka izpita iz slovenščine

bottom of page