top of page
04_foto za bannerje_npk cerfifikati.jpg

IZPIT IZ SLOVENŠČINE

Pridobite certifikat iz znanja 

slovenščine

 

Brez znanja slovenščine ne gre več. Na LUNG-u lahko opravite izpit iz slovenščine na vstopni ravni - A1. Izpitni roki se odvijajo trikrat letno, nudimo tudi priprave.

Kontaktna oseba

Barbara Fajdiga Perše

Organizatorka izobraževanja odraslih

05 335 31 15, 040 875 995

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko FF Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni (A1), in sicer po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpit je namenjen vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (npr. za delo).

 

Z uspešno opravljenim izpitom na vstopni ravni kandidat dokaže, da:

 • se lahko zelo preprosto sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob znanih vsakdanjih temah, če sogovorec govori počasi in razločno ter je pripravljen pomagati; pri tem si pomaga z neverbalnimi sredstvi,

 • razume zelo kratka, preprosta zapisana in govorjena besedila o predvidljivih temah, ki ga neposredno zadevajo in osebno zanimajo, in v njih prepozna najbolj bistvene stvarne informacije,

 • (po navodilih) zna zelo preprosto pisno sporočiti informacije o stvareh, ki ga osebno zadevajo in zanimajo, in po njih vprašati.

 

Izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni je sestavljen iz štirih delovVzorčni izpit in ocenjevanje na vstopni ravni si lahko ogledate tukaj.

PREDVIDENI IZPITNI ROKI V LETU 2023:

 • 24. februar 2023

 • 7. april 2023

 • 30. junij 2023

 • 13. oktober 2023
   

 

PRIJAVA NA IZPIT

 • pred prijavo pokličete na LUNG, da si rezervirate mesto,

 • prijavite se najmanj 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom, odjavite pa najkasneje 2 dni pred izvedbo,

 • izpolnjeno in podpisano prijavnico nam po pošti pošljite na naslov Ljudska univerza Nova Gorica, Cankarjeva ul. 8, 5000 Nova Gorica,

 • prijave za izpit sprejemamo na posebnem obrazcu: PRIJAVNICA ZA IZPIT.

 • ob prijavi morate poravnati stroške opravljanja izpita, ki znašajo 121,27 EUR. Stroške poravnate preko položnice, ki vam jo bomo poslali na naslov stalnega prebivališča,

 • kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika, morajo ob prijavi predložiti NAPOTNICO Zavoda za zaposlovanje,

 • ob prijavi vas bomo seznanili s potekom izpita - nudimo tudi podporo pri pripravi na izpit.

"Nisem hotela na izpit, ampak morala sem. Slovenščina je težka, še dobro, da sem šla na tečaj. Vesela sem, da sem naredila izpit in imam spet službo."

Ariana D.

Udeleženka izpita iz slovenščine

bottom of page