top of page
04_banner_splosen zapiski.jpg

VREDNOTENJE ZNANJ

Vsak od nas ima znanja, ki jih ni pridobil v šoli, vendar tudi ta znanja nekaj veljajo.

S pomočjo vrednotenja znanj vam na LUNG-u pomagamo, da postanejo vaša znanja vidna in jih lahko uveljavite pri iskanju službe, napredovanju ….

Kontaktna oseba

Mojca Špacapan

Organizatorka izobraževanja odraslih

05 335 31 13, 030 386 768

SVOS_2.png

Zakaj ugotavljanje in vrednotenje neformalnih znanj:

 • hitrejša pridobitev izobrazbe,

 • pridobitev NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije – javnoveljavnega certifikata, s katerim se lahko zaposlimo),

 • razvoj poklicne kariere,

 • lažje sprejemanje odločitev na vseh življenjskih področjih (kaj smo že dosegli, kaj še lahko naredimo zase),

 • dvig samopodobe.

 

Namenjeno je tudi delodajalcu, omogoča pa:

 • vpogled v  znanja zaposlenih  (prepoznavanje znanj in veščin posameznika),

 • ugotoviti, kakšna izobraževanja njihovi zaposleni še potrebujejo.

 

Kakšno znanje ugotavljamo in vrednotimo?

Ugotavljamo in vrednotimo neformalno pridobljena znanja in izkušnje. To so vse spretnosti in znanja, ki jih je posameznik pridobil kadarkoli in kjerkoli. Preverjamo kompetence, ki jih posameznik ima na določenem področju. Kompetenca zajema znanje, izkušnje in vrednote posameznika, da uspešno deluje pri delu, v osebnem življenju in v družbi.

 

Preverjamo tudi pomembne ključne kompetence:

 • sporazumevanje v maternem jeziku,

 • sporazumevanje v tujem jeziku,

 • matematična kompetenca ter temeljne kompetence v znanosti in tehnologiji,

 • digitalna pismenost,

 • učenje učenja,

 • socialne in državljanske kompetence,

 • samoiniciativnost in podjetnost,

 • kulturna zavest in izražanje.

 

LUNG je tudi Lokalna točka za izvajanje ocenjevanj SVOS. Gre za brezplačni spletni diagnostični inštrument, ki ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti za odrasle vseh starosti. SVOS je dostopen prek spleta in omogoča veljavne in zanesljive rezultate o ključnih spretnostih potrebnih za delo, življenje v skupnosti in v domačem okolju. Več o vprašalniku SVOS si preberite na https://svos.acs.si.

 

Vrednotenje in ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja lahko poteka osebno ali po elektronski pošti in je na LUNG-u BREZPLAČNO. Dejavnost kot del javne mreže financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

bottom of page