top of page
04_banner_tecaj 2.jpg

Svetovanje zaposlenim na goriškem 2016 - 2022

logo_ZZ_enote_GORIŠKA_edited_edited.jpg
ministrstvo za izobrazevanje1.png
EU_socialni sklad1.png

SVETOVANJE ZAPOSLENIM NA GORIŠKEM od 2016 do 2022

 

Naslov projekta: Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016 – 2022
Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022

Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Nova Gorica
Ostali partnerji v konzorciju: Posoški razvojni center, Ljudska univerza AjdovščinaŠolski center Nova Gorica – Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
Obdobje trajanja projekta: od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022
Vrednost operacije: 684.000 EUR

V konzorciju za Goriško bomo z informiranjem in svetovanjem (po modelu ISIO) približali vseživljenjsko učenje čim večjemu številu zaposlenih v regiji (s poudarkom na nižje izobraženih in manj usposobljenih), hkrati pa motivirali tudi delodajalce za vključevanje zaposlenih v izobraževanje.  Namen je  izboljšanje  kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Informirali in svetovali bomo pred vključitvijo v izobraževalni proces, med samim izobraževanjem in ob zaključku. Ob tem bomo izvajali postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, ki bodo posamezniku kot povratna informacija in spodbuda za nadaljnje izobraževanje, delodajalcu pa povratna informacija, s kakšnimi kadri razpolaga in kakšna znanja in kompetence podjetje potrebuje.

SODELOVANJE S KLJUČNIMI DELEŽNIKI

Z vključevanjem zaposlenih v postopke svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj podpiramo tudi cilje Evropskega programa za izobraževanje odraslih, kjer je še posebej poudarjen pomen svetovanja v izobraževanju odraslih v podjetjih, saj pomeni to za delodajalce dodatno spodbudo za sodelovanje pri učenju na delovnem mestu, kar ponovno deluje kot motiv za večje vključevanje zaposlenih v različne oblike vseživljenjskega učenja.

Na Goriškem smo se povezali in bomo sodelovali z Zdravstvenim domom Nova Gorica, Obrtno-podjetniško in Gospodarsko zbornico, podjetji Mahle ter srednjimi in malimi podjetji, Zavodom za turizem Brda, Hitom, Gostolom, TIK-om, Metalflexom, Hidrio, Salonitom Anhovo, Fructalom in drugimi.

 

Kontaktni osebi na LUNG-u:

Ksenija Petek, tel.: 05 335 31 19, gsm: 041 607 170, ksenija.petek@lung.si 

Barbara Fajdiga Perše, tel: 05 335 31 15, barbara.fajdiga.perse@lung.si

 

Konzorcijski partnerji v projektu so:

Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Tolmin, Ljudska univerza Ajdovščina, MIC Nova Gorica.                          

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

mladi 2.jpg

Karierni center
za mlade -  Karierni plac

 

bottom of page