top of page

ZIP - Začetna integracija priseljencev

Pričetek:

konec maja 2023

Trajanje:

180 ur

Potek:

2 - 3x tedensko po 4 šolske ure

Cena:

brezplačno s potrdilom upravne enote o izpolnjevanju pogojev

Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP) je program učenja slovenskega jezika, ki vključuje tudi vsebine spoznavanja slovenske družbe.
EU socialni sklad.png
EU socialni sklad.png
EU socialni sklad.png
Kontaktna oseba

Barbara Fajdiga Perše

Organizatorka izobraževanja odraslih

05 335 31 15, 040 875 995

PROGRAM ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV - ZIP
Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP) je program učenja slovenskega jezika, ki vključuje tudi vsebine spoznavanja slovenske družbe.

VPIS
Informativno prijavnico oddate TUKAJ.
Po prejemu informativne prijave vas bomo poklicali in povabili k vpisu. Vpis poteka na sedežu LUNG-a
- Ljudske univerze Nova Gorica, Cankarjeva ul. 8, 5000 Nova Gorica.

Če želite obiskovati brezplačni program Začetna integracija priseljencev, morate ob vpisu:
- predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga dobite na upravni enoti;
- izpolniti Prijavni obrazec in rešiti Razvrstitveni test
Na podlagi Potrdila, prijavnega obrazca in razvrstitvenega testa vas bomo glede na možnosti razvrstili v ustrezno skupino. V roku dveh mesecev po vpisu boste prejeli vabilo z vsemi potrebni informacijami in začeli s programom.

IZVEDBA
Program se izvaja v obsegu 180 ali 60 + 120 ur, odvisno od vašega Potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu.
Program se bo izvajal na sedežu Ljudske univerze Nova Gorica, Cankarjeva ul. 8, 5000 Nova Gorica.
Program bo potekal 2 do 3-krat tedensko po 4 pedagoške ure.

CENA
Program je brezplačen za udeležence s Potrdilom o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu. Stroške programa krijeta Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje (t.i. AMIF).

IZPIT IZ ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA NA OSNOVNI RAVNI
Če ste program obiskovali najmanj 80% ur (144 ur), ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.
Izpite izvajajo pooblaščeni izpitni centri, seznam najdete tu: https://centerslo.si/izpiti/roki-izpitov/prijava/roki-izpitov-zunanjih-izvajalcev/.

NISTE UPRAVIČENI DO BREZPLAČNEGA UČENJA SLOVENŠČINE?
Na Ljudski univerzi Nova Gorica so vam na voljo številne možnosti za učenje slovenskega jezika. Preverite ponudbo programov učenja slovenščine za tujce.

bottom of page