top of page

Temeljne kompetence v dolini Soče

EU socialni sklad_edited_edited.png

Pričetek:

2023-2029

Trajanje:

30 h, 50 h, 120 h

Potek:

LUNG

Cena:

Brezplačno

brezplačni jezikovni tečaji, tečaji slovenskega jezika, tečaji računalništva ...

Kontaktna oseba

Neža Grillo

Organizatorka izobraževanja odraslih

051 607 259

Napovedujemo in zbiramo prijave:

Priprava na opravljanje izpita iz slovenskega jezika na osnovni ravni (30 h)
Pričetek: 12. 4. 2024
Potek: torki in petki od 9.00 do 12:00
Lokacija: LUNG

​Termini posameznih srečanj se lahko, po dogovoru z udeleženci in predavatelji ali zaradi nepredvidenih dogodkov, spremenijo.

****************************************************************************

Ciljna skupina, opredeljena za javni razpis Kompetence 2023-2029, so odrasli.
Posebno pozornost namenjamo skupinam odraslih, ki jih uvrščamo vsaj v eno izmed naslednjih ranljivih skupin:
- nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje - ISCED 3 ali manj),
- aktivni, ki so stari 55 let ali več,
- tujci,
- zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Tečaji v okviru projekta so za udeležence brezplačni.

​Program je uspešno zaključen, če je udeleženec prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa.

Cilj javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.
Namen javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Predmet javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Posredniško telo, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus (https://evropskasredstva.si).

bottom of page