top of page

Temeljne kompetence v dolini Soče

Pričetek:

Tečaji pričenjajo januarja 2024

Trajanje:

30 h, 50 h, 120 h

Potek:

LUNG

Cena:

Brezplačno

brezplačni jezikovni tečaji, tečaji slovenskega jezika, tečaji računalništva, uporabe pametnih telefonov, fotografije,...

EU socialni sklad_edited_edited.png
EU socialni sklad_edited.png
EU socialni sklad_edited.png
Kontaktna oseba

Neža Grillo

Organizatorka izobraževanja odraslih

051 607 259

V mesecu marcu napovedujemo tečaj:

Ruščina za popolne začetnike (50 h)
2x tedensko: torek, četrtek; 17:00-19:15
Pričetek: 5. 3. 2024

Špranščina za popolne začetnike (50 h)
2x tedensko: ponedeljek, četrtek; 17:00-19:15
Pričetek: 4. 3. 2024

*********************************************************************************

Povežimo pametni telefon in računalnik (50 h) - ZASEDENO
1x tedensko: ponedeljek, oz. torek, 15:30-18:30
Pričetek: 30. 1. 2024

Povežimo pametni telefon in računalnik (50 h) - ZASEDENO
srede, 8:45-11:45
Pričetek: 7. 2. 2024

Povežimo pametni telefon in računalnik (50 h) - ZASEDENO
srede, 12:15-15:15
Pričetek: 7. 2. 2024

Angleščina - vmesna raven 1 (50 ur) - ZASEDENO
torki in srede, 16:00-18:15
Pričetek: 21. 2. 2024

Angleščina - vmesna raven 1 (50 ur) - ZASEDENO
četrtki, 17:15-19:30 ali do 20:15
Lokacija: OŠ Deskle
Pričetek: predvidoma v februarju 2024

Italijanščina za popolne začetnike (50 h) - ZASEDENO
ponedeljki in srede, 8:15-10:30
Pričetek: 19. 2. 2024

Osvežitvena italijanščina A1 (50 h) - ZASEDENO
ponedeljki in srede, 10:45-13:00
Pričetek: 19. 2. 2024

Italijanščina za popolne začetnike (50 h) - ZASEDENO
torek in četrtek: 17:00-19:15
Pričetek: 6. 2. 2024

Angleščina za popolne začetnike (50 h) - ZASEDENO
srede 8:00, petki 9:30
Pričetek: 24. 1. 2024

Povežimo pametni telefon in računalnik (50 h) - ZASEDENO
torki in četrtki, 9:00-11:15
Pričetek: 30. 1. 2024

Povežimo pametni telefon in računalnik (50 h) - ZASEDENO
torki in četrtki, 13:00-15:15
Pričetek: 30. 1. 2024

Tečaj nemškega jezika za začetnike (50 h) - ZASEDENO
sreda, 10:00-12:15
Pričetek: 31. 1. 2024

Nemščina - vmesna raven 1 (50 h) - ZASEDENO
ponedeljek, 16:00-18:15
Pričetek: 19. 1. 2024

Javnoveljavni program: Slovenščina kot drugi in tuji jezik (120 h) - ZASEDENO
torek, petek: 12:00-14:15
Pričetek: 30. 1. 2024

Neformalni program sporazumevanja v slovenskem jeziku: V slovenščini se znajdem (50 h) - ZASEDENO
ponedeljek, sreda: 16:30-18:45
Pričetek: 5. 2. 2024

Priprava na izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni (30 h) - ZASEDENO
ponedeljek, petek, 12:00-14:15
Pričetek: 2. 2. 2024

***************************************************************************
V prihodnosti bomo izvajali tudi:

Računalniški tečaj: Digitalna mineštra (50 h)

Začetni tečaj francoskega jezika (50 h)

Tečaj digitalne fotografije (50 h)

Tečaj Excela (50 h)

****************************************************************************

Ciljna skupina, opredeljena za javni razpis Kompetence 2023-2029, so odrasli.
Posebno pozornost namenjamo skupinam odraslih, ki jih uvrščamo vsaj v eno izmed naslednjih ranljivih skupin:
- nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje - ISCED 3 ali manj),
- aktivni, ki so stari 55 let ali več,
- tujci,
- zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Tečaji v okviru projekta so za udeležence brezplačni.

​Program je uspešno zaključen, če je udeleženec prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa.

Cilj javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.
Namen javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Predmet javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Posredniško telo, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus (https://evropskasredstva.si).

bottom of page