top of page
04_banner_tecaj 2.jpg

Mobilnost - Erasmus +

Anchor 1
Movit_EU erasmus logo_CB-01.png

Mobilnost - Erasmus +

Coaching in mentorstvo kot podpora

Direktorji članic Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije so se med 17. in 22. aprilom 2023 udeležili mobilnosti v projektu Erasmus+. Tečaj, Coaching in mentorstvo kot podpora strokovnim sodelavcem in predavateljem je v Barceloni vodila odlična predavateljica Maria del Monte iz “Europass Akademije kreativnosti”.

Na tečaju so spoznali teoretične podlage, principe in pristope Coachinga in mentorstva. Preizkusili so se v soočanju s stresnimi situacijami, izvajanju aktivnosti za povezovanje skupine in gradnjo dobrih odnosov. Posebno pozornost je predavateljica namenila aktivnostim za dobro mentalno zdravje. Z njimi je delila številne metode in tehnike, pomembne za delo v izobraževanju odraslih, kot so tehnike odkrivanja spretnosti, postavljanja prioritet in ciljev, aktivnega poslušanja, podajanja povratnih informacije in še mnogo več.

Spoznano in naučeno bodo z velikim veseljem prenesli v njihovo vsakdanje delo in tako poskrbeli za učinkovito vodenje zaposlenih v organizacijah za izobraževanje odraslih.

slika mobilnost.jpg
temeljne kompetence.jpg

Skupaj v DIGITALNI svet

bottom of page