top of page
04_banner_tecaj 2.jpg

Mobilnost - Erasmus +

Anchor 1
Movit_EU erasmus logo_CB-01.png

Mobilnost - Erasmus +

Usposabljanje sodelavcev v Turčiji na temo igrifikacije v izobraževanju

V okviru Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) se je sodelavka Barbara Fajdiga Perše udeležila izobraževanja na temo igrifikacije z naslovom Wonderland of Education: Games and Gamification. Mednarodni projekt je potekal v Carigradu med 7. in 15. majem 2023. Skupina zaposlenih iz različnih ljudskih univerz v Sloveniji je v okviru Erasmus+ projekta KA1 spoznavala nove metode poučevanja, ki vključujejo elemente igre in igro kot način podajanja snovi (angleško: Game Based Learning).

Metodo igrifikacije smo po mobilnosti sodelavcev uspešno vključili v proces izobraževanja. Ta način popestritve podajanja učne snovi se je najbolj izkazal pri jezikovnih usposabljanjih tujcev, ki so pogosto zadržani in jim spoznavanje novih slovničnih pravil predstavlja težko premagljivo oviro. S pomočjo interaktivnih vaj, vključevanja elementov igre, kot so točkovanja, stopnje in nagrajevanja smo uspešno popestrili ure slovenščine na nivoju A1/A2. Ena večjih uspešnic je bila aktivnost, pri kateri so udeleženci sestavljali človeške stroje (angleško: Human Machine). Gre za delavnico, katere namen je spoznavanje, sodelovanje in krepitev ekipnega duha.

Udeleženci med samo aktivnostjo tudi dodobra ozavestijo pomen jasne in pravilne komunikacije.

Igrifikacijo sicer priložnostno uporabljamo tudi pri osnovnih računalniških usposabljanjih in v drugih neformalnih izobraževanjih.

 

O Erasmus+ mobilnosti v Turčiji je bil objavljen blog (povezava).

Coaching in mentorstvo kot podpora

Direktorji članic Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije so se med 17. in 22. aprilom 2023 udeležili mobilnosti v projektu Erasmus+. Tečaj, Coaching in mentorstvo kot podpora strokovnim sodelavcem in predavateljem je v Barceloni vodila odlična predavateljica Maria del Monte iz “Europass Akademije kreativnosti”.

Na tečaju so spoznali teoretične podlage, principe in pristope Coachinga in mentorstva. Preizkusili so se v soočanju s stresnimi situacijami, izvajanju aktivnosti za povezovanje skupine in gradnjo dobrih odnosov. Posebno pozornost je predavateljica namenila aktivnostim za dobro mentalno zdravje. Z njimi je delila številne metode in tehnike, pomembne za delo v izobraževanju odraslih, kot so tehnike odkrivanja spretnosti, postavljanja prioritet in ciljev, aktivnega poslušanja, podajanja povratnih informacije in še mnogo več.

Spoznano in naučeno bodo z velikim veseljem prenesli v njihovo vsakdanje delo in tako poskrbeli za učinkovito vodenje zaposlenih v organizacijah za izobraževanje odraslih.

slika mobilnost.jpg
kolaž istanbul.jpg
temeljne kompetence.jpg

Skupaj v DIGITALNI svet

bottom of page