Neža Grillo

Organizatorka izobraževanja

051 607 259

Področja dela:
- projekti
- formalno izobraževanje

Dobra sem v držanju dogovorov, sem točna in natančna.

Verjamem v vseživljenjsko učenje in se veselim novih izzivov in znanj, ki mi vsakodnevno pridejo na pot.

Neža Grillo