Neža Grillo

Organizatorka izobraževanja

051 607 259

Področja dela:
- projekti
- formalno izobraževanje

Dobra sem v držanju dogovorov, sem točna in natančna.

Rada bi še poglobila svoje znanje Excela, pa tudi salso bi se rada naučila plesat.

Neža Grillo