top of page
04_banner_tecaj 2.jpg

Podjetništvo in veščine 21. stoletja

erasmus_plus_600_cb.png
LOGO_entR21 siv.png

PODJETNIŠTVO IN VEŠČINE 21. STOLETJA

Enterpreneurship and 21st Century Skills

 

 

LUNG je od novembra 2020 kot partner vključen v Erasmus+ strateško partnerstvo s področja izobraževanja odraslih.

Skupaj s še štirimi partnerji iz :

bomo v naslednjih dveh letih razvijali projekt z naslovom "Entrepreneurship and 21st century skills".​

Vodja projektnega partnerstva je organizacija SUEM.BE iz Genta v Belgiji.

Naš glavni cilj je povečati (samo)zaposljivost ranljivejših (bodočih) iskalcev zaposlitve. V ta namen smo razvili 2 programa s povezavi s prepoznavanjem in pridobivanjem kompetenc 21. stoletja in podjetniških kompetenc – enega za iskalce zaposlitve in enega za strokovno podporno osebje (učitelje, mentorje, svetovalce idr.). Iskalcem zaposlitve bo nov program v podporo pri odkrivanju in vrednotenju njihovih ključnih kompetenc na način, da bomo lahko imeli primerljiv pogled med želeno stopnjo razvitosti ključnih kompetenc in dejanskim stanjem v določenem življenjskem obdobju. S pripravo akcijskega načrta bodo lahko sledili in dosegali želeno stopnjo razvitosti kompetenc.

Poleg tega bomo v projektu spodbujali uporabo sistema digitalnih značk oz. »Open Badges« pri prepoznavanju in priznavanju pridobljenih podjetniških kompetenc ter ostalih kompetenc 21. stoletja, ki bodo v posebno podporo iskalcem zaposlitve.

Kontaktni osebi na LUNG-u

Mojca Špacapan, 05 33 53 113 ali 051 214 493; mojca.spacapan@lung.si

Barbara Fajdiga Perše, 05 33 53 115 ali 040 875 995; barbara.fajdiga.perse@lung.si

mladi 2.jpg

Karierni center
za mlade -  Karierni plac

 

bottom of page